38

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Reconsidering the General Food Law

26-02-2019

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal to review the General Food Law Regulation and amend eight legislative acts dealing with specific food chain sectors. The proposal follows-up on the European Citizens' Initiative on glyphosate; and especially on concerns regarding the transparency of the scientific studies used in the evaluation of pesticides. The proposal also responds to a fitness check of the General Food Law, completed in January 2018. The proposal's objective is to ...

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal to review the General Food Law Regulation and amend eight legislative acts dealing with specific food chain sectors. The proposal follows-up on the European Citizens' Initiative on glyphosate; and especially on concerns regarding the transparency of the scientific studies used in the evaluation of pesticides. The proposal also responds to a fitness check of the General Food Law, completed in January 2018. The proposal's objective is to increase the transparency and sustainability of the EU scientific assessment model, and other aspects such as governance of the European Food Safety Authority (EFSA). In the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) adopted its report on 27 November 2018. A vote in plenary to finalise Parliament's position took place on 11 December and the Council adopted its position on 12 December 2018. A provisional agreement was reached at the third trilogue meeting on 11 February 2019, and was endorsed in the ENVI committee on 20 February. The text will be the subject of a vote to adopt it in plenary in the coming weeks. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Mandatory origin-labelling schemes in Member States

12-09-2018

Eight EU Member States have launched, or are about to launch, national mandatory labelling schemes for certain food products, mainly for milk and milk used in dairy products, but also meat used in processed foods. The regulatory basis for these national measures is the Regulation on the provision of food information to consumers, which allows Member States to adopt additional national measures concerning the mandatory labelling of foodstuffs, as long as these are justified by reasons specifically ...

Eight EU Member States have launched, or are about to launch, national mandatory labelling schemes for certain food products, mainly for milk and milk used in dairy products, but also meat used in processed foods. The regulatory basis for these national measures is the Regulation on the provision of food information to consumers, which allows Member States to adopt additional national measures concerning the mandatory labelling of foodstuffs, as long as these are justified by reasons specifically defined in the regulation. The European Parliament has been supporting origin labelling in several resolutions. Consumer organisations have advocated it as well, while many industry stakeholders have highlighted the practical difficulties and costs it would bring. The European Commission has reiterated its position, based on its reports exploring the issue, that voluntary origin labelling is the best option at European level.

Η ασφάλεια των τροφίμων

01-02-2018

Οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων είναι δύο: η προστασία της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για τη θέσπιση και την τήρηση προτύπων ελέγχου στους τομείς της υγιεινής ζωοτροφών και τροφίμων, της υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών και της πρόληψης της μόλυνσης των τροφίμων από εξωτερικές ουσίες. Επίσης, η Ένωση ρυθμίζει την επισήμανση τροφίμων ...

Οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων είναι δύο: η προστασία της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για τη θέσπιση και την τήρηση προτύπων ελέγχου στους τομείς της υγιεινής ζωοτροφών και τροφίμων, της υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών και της πρόληψης της μόλυνσης των τροφίμων από εξωτερικές ουσίες. Επίσης, η Ένωση ρυθμίζει την επισήμανση τροφίμων και ζωοτροφών.

The EU's General Food Law Regulation: An introduction to the founding principles and the fitness check

25-01-2017

The General Food Law Regulation (Regulation (EC) No 178/2002) was drafted following a series of food incidents in the EU in the late 1990s, including the BSE (bovine spongiform encephalopathy) outbreak and the dioxin scare. It is the act underpinning current EU food and feed legislation and defines its general principles, requirements and aims. The regulation also established the European Food Safety Authority (EFSA), an independent agency tasked with providing decision makers with scientific advice ...

The General Food Law Regulation (Regulation (EC) No 178/2002) was drafted following a series of food incidents in the EU in the late 1990s, including the BSE (bovine spongiform encephalopathy) outbreak and the dioxin scare. It is the act underpinning current EU food and feed legislation and defines its general principles, requirements and aims. The regulation also established the European Food Safety Authority (EFSA), an independent agency tasked with providing decision makers with scientific advice on food safety issues. Furthermore, the General Food Law Regulation lays down the main procedures for the management of emergencies and crises, including the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), designed to enable a swift reaction when risks to public health are detected in the food chain. As part of its Better Regulation agenda, the European Commission is currently finalising its fitness check of the General Food Law Regulation. The review will assess the key components of this founding act. The results of the review are expected in the course of 2017.

Free Trade Agreements and Patterns of Risk Regulation in the EU and the US

13-09-2016

Transatlantic regulatory patterns overall and in four key sectors: food, automobiles, chemicals, and pharmaceuticals indicate that the EU risk regulation is not always or generally more stringent or precautionary than the US regulation. In fact, the reality is a complex mix of parity and particularity. While there is overall EU-US similarity, there is also variation. In some risk matters, and across and within sectors, there is more precaution in Europe, whereas in others it may be in the US. Even ...

Transatlantic regulatory patterns overall and in four key sectors: food, automobiles, chemicals, and pharmaceuticals indicate that the EU risk regulation is not always or generally more stringent or precautionary than the US regulation. In fact, the reality is a complex mix of parity and particularity. While there is overall EU-US similarity, there is also variation. In some risk matters, and across and within sectors, there is more precaution in Europe, whereas in others it may be in the US. Even if they are unusual deviations, and even if they go in both directions, transatlantic regulatory differences can still pose barriers to trade that may in some cases warrant harmonization. However, regulatory variation can also be the basis for learning to improve future regulatory design, both by comparing outcomes across regulations in different jurisdictions, and by planning adaptive regulation over time. International regulatory cooperation does not simply mean adopting the current standard of one side or the other. It can also involve collaboration to reviewing existing regulations and designing new approaches that improve outcomes for all.

Εξωτερικός συντάκτης

International Risk Governance Council (Switzerland)

Insects – soon to be a regulated food?

17-06-2016

There is increasing interest in the EU – as in other parts of the world – about how to make use of insect protein in animal feed and human food. While most EU Member States have forbidden the use of insects as human food, others have adopted a more flexible approach, allowing some products on their markets. Until now, EU legislation on insects for human food had had an uncertain stance, but the revised Regulation on novel foods will change this.

There is increasing interest in the EU – as in other parts of the world – about how to make use of insect protein in animal feed and human food. While most EU Member States have forbidden the use of insects as human food, others have adopted a more flexible approach, allowing some products on their markets. Until now, EU legislation on insects for human food had had an uncertain stance, but the revised Regulation on novel foods will change this.

Food Contact Materials - Regulation (EC) 1935/2004

10-05-2016

Food contact materials (FCMs) are widely used in everyday life in the form of food packaging, kitchen utensils, tableware, etc. When put in contact with food, the different materials may behave differently and transfer their constituents to the food. Thus, if ingested in large quantities, FCM chemicals might endanger human health, or change the food itself. Therefore, food contact materials are subject to legally binding rules at EU level, currently laid down in Regulation (EC) No 1935/2004 which ...

Food contact materials (FCMs) are widely used in everyday life in the form of food packaging, kitchen utensils, tableware, etc. When put in contact with food, the different materials may behave differently and transfer their constituents to the food. Thus, if ingested in large quantities, FCM chemicals might endanger human health, or change the food itself. Therefore, food contact materials are subject to legally binding rules at EU level, currently laid down in Regulation (EC) No 1935/2004 which aims at ensuring FCM safety but also the effective functioning of the internal market in FCM goods. The regulation sets up a general safety requirement applicable to all possible food contact materials and articles, and envisages a possibility for the adoption of specific safety requirements (i.e. further harmonisation at EU level) for seventeen FCMs listed in Annex I to Regulation (EC) No 1935/2004. So far, specific safety requirements have been adopted only for four FCMs: plastics (including recycled plastics), ceramics, regenerated cellulose and so-called active and intelligent materials. Where specific requirements have not been adopted at EU level, Member States could adopt such measures at national level, which is the case for several widely used FCMs, such as: paper & board, metals & alloys, glass, coatings, silicones, rubbers, printing inks etc. However, as reported by the majority of stakeholders participating in this survey, the lack of specific measures at EU level for some food contact materials/articles negatively impacts the functioning of the internal market for the relevant material/article and its food safety. Stakeholders - across businesses, consumers, environmental and health NGOs, researchers, as well as Member States' competent authorities - are in favour of specific measures at EU level for the FCMs that are not yet harmonised at EU level.

Trans Fats – Overview of recent developments

14-03-2016

'Trans fats' or 'trans fatty acids' (TFAs) are a type of unsaturated fatty acids that have been widely used in the food industry since the 1950s. There is now broad scientific consensus that high consumption of trans fats significantly increases the risk of coronary heart disease (CHD), and may also be associated with increased risk of other cardiovascular diseases, obesity and type 2 diabetes. The main dietary source of industrial trans fats are partially hydrogenated vegetable oils. The World ...

'Trans fats' or 'trans fatty acids' (TFAs) are a type of unsaturated fatty acids that have been widely used in the food industry since the 1950s. There is now broad scientific consensus that high consumption of trans fats significantly increases the risk of coronary heart disease (CHD), and may also be associated with increased risk of other cardiovascular diseases, obesity and type 2 diabetes. The main dietary source of industrial trans fats are partially hydrogenated vegetable oils. The World Health Organization argues that the removal of partially hydrogenated vegetable oils from the food supply would result in substantial health benefits. After determining in June 2015 that partially hydrogenated oils (PHOs) were no longer 'generally recognized as safe' for use in human food, the United States Food and Drug Administration requested food manufacturers to remove them from products by June 2018. The European Union does not have legislation regulating the content of trans fats in food products or requiring their labelling. Thus, should a product contain partially hydrogenated oils (and hence, possibly TFAs), its label will indicate this, but it will not indicate the exact amount of trans fats present. Four EU Member States have set legal limits on industrially produced trans fats in foods and there has been growing pressure to establish this as an EU-wide practice. In a report on trans fats published in December 2015, the European Commission concluded that a legal limit for industrial TFA content would be the most effective measure for tackling the problem. Stakeholders have generally welcomed the Commission report, while stressing that thanks to voluntary reformulating efforts by the industry, TFA levels in foods are already quite low.

Eat for Health

08-12-2015

This paper summarises the presentations and discussions of the Workshop ‘Eat for Health’ held at the European Parliament in Brussels on 13 October 2015. The aim of the workshop was to discuss the eating habits and trends in Europe as well as the options for policy makers, industry, professionals and citizens to promote a healthier diet. The importance of a healthy diet was underlined with scientific findings that observed an association between nutrition and many diseases, particularly obesity and ...

This paper summarises the presentations and discussions of the Workshop ‘Eat for Health’ held at the European Parliament in Brussels on 13 October 2015. The aim of the workshop was to discuss the eating habits and trends in Europe as well as the options for policy makers, industry, professionals and citizens to promote a healthier diet. The importance of a healthy diet was underlined with scientific findings that observed an association between nutrition and many diseases, particularly obesity and diabetes. It was agreed that a variety of foods and foods rich in high quality nutrients constitute a healthy diet. Activities of the EU Platform and High Level Group on Diet, Physical Activity and Health show that Member States are willing to tackle the issue. The issues around labelling, reformulation and stricter marketing rules regarding food were discussed. These actions should result in giving consumers complete and correct information about food and beverage properties. Challenges remain and more efforts should be made to create a healthy environment and stimulate healthy diets among Europeans. This workshop and the respective document were prepared by the Policy Department A at the request of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.

Speeding up authorisation of novel foods

20-10-2015

In December 2013, the European Commission presented a proposal to clarify the definition of novel foods, take into account new technologies in food-making, and streamline and speed up the authorisation process. The proposal also seeks to make it easier for traditional foods from countries outside the European Union (EU) to enter the EU market. A compromise following negotiations in trilogue is awaiting a vote in the October III plenary session.

In December 2013, the European Commission presented a proposal to clarify the definition of novel foods, take into account new technologies in food-making, and streamline and speed up the authorisation process. The proposal also seeks to make it easier for traditional foods from countries outside the European Union (EU) to enter the EU market. A compromise following negotiations in trilogue is awaiting a vote in the October III plenary session.

Προσεχείς εκδηλώσεις

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.