10

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilizers

14-04-2017

This study discusses economic implications of the proposed EU regulation on the market of CE marked fertilizers. Depending on the design of the regulation, the costs can be substantial. The expected additional costs of introducing mandatory or voluntary maximum threshold levels for cadmium in inorganic fertilizer are larger than the expected benefits. Measuring cadmium concentration in food in combination with food consumption information seems to be a more cost-effective strategy. Harmonizing the ...

This study discusses economic implications of the proposed EU regulation on the market of CE marked fertilizers. Depending on the design of the regulation, the costs can be substantial. The expected additional costs of introducing mandatory or voluntary maximum threshold levels for cadmium in inorganic fertilizer are larger than the expected benefits. Measuring cadmium concentration in food in combination with food consumption information seems to be a more cost-effective strategy. Harmonizing the standards for new fertilizing products entering the EU market can increase their supply, support the development of the bio-economy and hence should be enforced. This document was prepared for Policy Department A at the request of the Committee on Internal Market and Consumer Protection.

Scientific Aspects Underlying the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers – State of Play and Future Reforms

15-12-2016

This document was prepared by Policy Department A at the request of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) on the proposed cadmium regulation for phosphate fertilisers. Cadmium is a metal that can have adverse health effects on the general population. The use of mineral phosphate fertilisers contributes to about 60% of current cadmium emissions to soil. The proposed regulation aims to reduce soil and crop cadmium concentrations on the long term in most European regions ...

This document was prepared by Policy Department A at the request of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) on the proposed cadmium regulation for phosphate fertilisers. Cadmium is a metal that can have adverse health effects on the general population. The use of mineral phosphate fertilisers contributes to about 60% of current cadmium emissions to soil. The proposed regulation aims to reduce soil and crop cadmium concentrations on the long term in most European regions.

EU biofuels policy: Dealing with indirect land use change

16-02-2015

In 2003, the European Union established a biofuels support policy, primarily with the aim of lowering CO2 emissions in the transport sector. Critics have accused this policy of inducing indirect land use change (ILUC), which triggers an increase in global food prices and in food insecurity for the poor, promotes the creation of large land holdings and the use of available ('marginal') land in developing countries, and not least, boosts carbon emissions. Most research carried out recently suggests ...

In 2003, the European Union established a biofuels support policy, primarily with the aim of lowering CO2 emissions in the transport sector. Critics have accused this policy of inducing indirect land use change (ILUC), which triggers an increase in global food prices and in food insecurity for the poor, promotes the creation of large land holdings and the use of available ('marginal') land in developing countries, and not least, boosts carbon emissions. Most research carried out recently suggests that while concerns regarding food production may have been overstated, those related to ILUC are not, as ILUC can indeed increase the release of CO2 emissions during biofuel production. The biofuels industry argues that it sustains many jobs in European rural areas. In 2012, the European Commission presented a legislative proposal to address some of these concerns while preserving existing investments. It proposed capping conventional biofuels and promoting advanced biofuels. The proposal is expected to go through a second reading in Parliament and the Council in early 2015. Parliament has called for a conventional biofuels cap, a sub-target for advanced biofuels and the consideration of ILUC factors, while stressing the need for a post-2020 policy. Advanced biofuels are not yet produced on a large scale in the EU. Although in principle they have advantages over conventional biofuels, the technologies are not fully mature, investment is lacking and the sustainability of feedstocks needs to be assessed. The biofuels and farming sectors advocate the continued production of conventional biofuels as a source of jobs and economic activity in rural areas and oppose radical changes in policy. Some NGOs are generally opposed to conventional biofuels and would prefer cautious support measures for advanced biofuels. This briefing updates an earlier one of January 2015.

EU biofuels policy: Dealing with indirect land use change

20-01-2015

In 2003, the European Union established a biofuels support policy, primarily with the aim of lowering CO2 emissions in the transport sector. Critics have accused this policy of inducing indirect land use change (ILUC), which triggers an increase in global food prices and in food insecurity for the poor, promotes the creation of large land holdings and the use of available ('marginal') land in developing countries, and not least, boosts carbon emissions. Most research carried out recently suggests ...

In 2003, the European Union established a biofuels support policy, primarily with the aim of lowering CO2 emissions in the transport sector. Critics have accused this policy of inducing indirect land use change (ILUC), which triggers an increase in global food prices and in food insecurity for the poor, promotes the creation of large land holdings and the use of available ('marginal') land in developing countries, and not least, boosts carbon emissions. Most research carried out recently suggests that while concerns regarding food production may have been overstated, those related to ILUC are not, as ILUC can indeed increase the release of CO2 emissions during biofuel production. The biofuels industry argues that it sustains many jobs in European rural areas. In 2012, the European Commission presented a legislative proposal to address some of these concerns while preserving existing investments. It proposed capping conventional biofuels and promoting advanced biofuels. The proposal is expected to go through a second reading in Parliament and the Council in early 2015. Parliament has called for a cap on conventional biofuels, a sub-target for advanced biofuels and the consideration of ILUC factors, while stressing the need for a post-2020 policy. Advanced biofuels are not yet produced on a large scale in the EU. Although in principle they have advantages over conventional biofuels, the technologies are not fully mature, investment is lacking and the sustainability of feedstocks needs to be assessed. The biofuels and farming sectors advocate the continued production of conventional biofuels as a source of jobs and economic activity in rural areas and oppose radical changes in policy. Some NGOs are generally opposed to conventional biofuels and would prefer cautious support measures for advanced biofuels.

Measures at Farm Level to Reduce Greenhouse Gas Emissions from EU Agriculture

15-01-2014

This document was requested by the European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development. It contains two notes, drawn up within the framework of the Workshop on 'Measures at farm level to reduce greenhouse gas emissions from EU agriculture', which was held on 21 January 2014, during a COMAGRI meeting in Brussels. Note 1: Agriculture plays a key role in mitigating climate change. Mitigation measures at farm level have been shown to be effective, and the new CAP reform should help ...

This document was requested by the European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development. It contains two notes, drawn up within the framework of the Workshop on 'Measures at farm level to reduce greenhouse gas emissions from EU agriculture', which was held on 21 January 2014, during a COMAGRI meeting in Brussels. Note 1: Agriculture plays a key role in mitigating climate change. Mitigation measures at farm level have been shown to be effective, and the new CAP reform should help increase their potential. Nevertheless, a precise definition of and approach to these measures is needed in order to ensure that mitigation options at farm level are able to fulfil European mitigation commitments over the coming years. Note 2: Ten measures, broken down into 26 sub-measures, related to agricultural practices, are proposed to reduce GHG emissions in France. They are related to nitrogen fertilisation, carbon storage in soils and biomass, animal diets, biogas production and energy savings. At EU level, the "green payment" of the new CAP can support the implementation of three sub-measures (leguminous plants, buffer strips, hedges). The "greening equivalency" principle may promote agroforestry, reduced tillage, cover crops and cover cropping. In the case of France, the abatement calculated for these 7 sub-measures represents 23 % of the total abatement calculated for all measures.

Εξωτερικός συντάκτης

Domingo, Eduardo De Miguel, and Blanca Hurtado (Fundación Global Nature, Spain) and Nicolas Métayer, Jean-Luc Bochu and Philippe Pointereau (Solagro, France) , Sylvain Pellerin, Laure Bamière and Lénaïc Pardon (INRA, France)

Τεχνολογικές επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων - Συνοπτική συγκεφαλαιωτική έκθεση - Επιλογές για βιώσιμη διατροφή και γεωργία στην ΕΕ

15-11-2013

Πώς πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην αυξημένη ζήτηση για επισιτιστικά και γεωργικά συστήματα ως αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της μεταβαλλόμενης διατροφής και των ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γεωργική γη; Η παρούσα έκθεση παρέχει μια άποψη για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων κατά τις προσεχείς δεκαετίες και αναφέρει ορισμένες επιλογές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Επικεντρώνεται σε επιλογές για ...

Πώς πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην αυξημένη ζήτηση για επισιτιστικά και γεωργικά συστήματα ως αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της μεταβαλλόμενης διατροφής και των ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γεωργική γη; Η παρούσα έκθεση παρέχει μια άποψη για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων κατά τις προσεχείς δεκαετίες και αναφέρει ορισμένες επιλογές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Επικεντρώνεται σε επιλογές για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας με ταυτόχρονη προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και μείωση των εκπομπών από τη γεωργία, στα μέσα για την αντιστροφή της συνεχούς απώλειας της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στους τρόπους για την επίτευξη ενός πιο αποδοτικού από πλευράς πόρων τομέα τροφίμων, και στις επιλογές για τη χρησιμοποίηση αποβλήτων και υπολειμμάτων προκειμένου να εκπληρωθούν οι ανάγκες βιοϋλικών και βιοενέργειας με βιώσιμο τρόπο. Συνοψίζει αναλύσεις και αποτελέσματα πέντε εκπονημένων μελετών, λα

Εξωτερικός συντάκτης

Evelyn Underwood, David Baldock, Harry Aiking, Allan Buckwell, Elizabeth Dooley, Ana Frelih-Larsen, Sandra Naumann, Clementine O’Connor, Jana Poláková and Graham Tucker

Sustainability in the global cotton value chain

07-03-2013

Recent safety-related accidents in garment factories in Bangladesh have once again turned public attention to the sustainability of the global cotton value chain. Sensitive issues relate to the usage of forced labour and child labour in some countries, disrespect for human and labour rights in the cotton production throughout the entire value chain and its impact on the environment caused by the widespread use of pesticides and its huge need of freshwater resources.

Recent safety-related accidents in garment factories in Bangladesh have once again turned public attention to the sustainability of the global cotton value chain. Sensitive issues relate to the usage of forced labour and child labour in some countries, disrespect for human and labour rights in the cotton production throughout the entire value chain and its impact on the environment caused by the widespread use of pesticides and its huge need of freshwater resources.

Sustainable management of natural resources in agriculture

11-10-2011

Currently, the world's population uses more natural resources than the Earth can sustainably provide…

Currently, the world's population uses more natural resources than the Earth can sustainably provide…

The Environmental Situation in the Czech Republic

01-03-2003

The environment chapter is one of the most difficult and financially costly aspects of the adoption of the acquis communautaire in connection with the Czech Republic’s accession to the European Union. The purpose of this briefing is to describe the environmental requirements to be met by the Czech Republic. The opportunities and risks involved in adopting European environmental standards are illustrated. What successes have been achieved in recent years, and in which areas is action still needed? ...

The environment chapter is one of the most difficult and financially costly aspects of the adoption of the acquis communautaire in connection with the Czech Republic’s accession to the European Union. The purpose of this briefing is to describe the environmental requirements to be met by the Czech Republic. The opportunities and risks involved in adopting European environmental standards are illustrated. What successes have been achieved in recent years, and in which areas is action still needed? In this context, the briefing considers individual environmental aspects and the general situation regarding environmental policy within the Czech Republic.

Sustainable Use of Pesticides

01-01-1999

Εξωτερικός συντάκτης

Van Velsen (MTI Inst. Nijmegen, the Netherlands)

Προσεχείς εκδηλώσεις

10-12-2019
EU institutional dynamics: Ten years after the Lisbon Treaty
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
11-12-2019
Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.