Προσεχείς εκδηλώσεις

10-12-2019 16:30 - EU institutional dynamics: Ten years after the Lisbon Treaty

Άλλη δραστηριότητα - EPRS

As Europe marks the tenth anniversary of the entry into force of the Lisbon Treaty, EPRS is organising jointly with the EP Former Members’ Association (FMA) and DG Communication, a special discussion with some of those most closely involved in institutional developments over the last decade, with a specific focus on the trajectory of the two EU institutions strengthened most by the Treaty, the European Parliament and the European Council.
Registration: DGCOMM-MEDIAS@europarl.europa.eu

Αναλυτικότερα

Speakers will analyse changes since 2019 and the outlook for the future. Speakers:
  • David SASSOLI, President of the European Parliament
  • Hans-Gert PÖTTERING, Former EP President; President of the FMA
  • Herman VAN ROMPUY, President Emeritus of the European Council
  • Enrique BARÓN CRESPO, Former EP President; former President of the FMA
  • Othmar KARAS, Vice-President of the European Parliament
  • Danuta HÜBNER, MEP, Former Member of the Convention on Future of Europe
  • Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the EU
  • Vincenzo GRASSI, Secretary-General of the European University Institute (EUI)
  • Ana GOMES, Former MEP
  • Desmond DINAN, Professor of Public Policy, George Mason University

Τοποθεσία: Auditorium, House of European History
Τελευταία ενημέρωση: 05-12-2019

11-12-2019 13:30 - Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
EPRS event on 11 December

As the European Union undergoes a leadership transition in several of its institutions, it faces an array of significant challenges, both domestic and international. These include slowing growth, global trade tension, uncertain US leadership, the continued rise and digital ambitions of China, instability in the Middle East, political stalemate in several member state capitals, and the prospect of Brexit. [...]

Αναλυτικότερα

Among the top priorities of the new European Commission are a 'European Green Deal' and a comprehensive EU strategy on AI. While 2019 proved a less difficult year than many predicted, much remains to be done to in relation to economic reform, foreign policy-making and effective action on climate change. Analysts from leading European think tanks will discuss what was significant about 2019, for Europe and the world, and present their thinking about the outlook for 2020.

Τοποθεσία: Library Reading Room, 5th floor, Altiero Spinelli Building
Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2019

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές