Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

01-11-2017

Euroopa Liit on kehtestanud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS), et võimaldada ühtlustatud piirkondliku statistika kogumist, väljatöötamist ja avaldamist ELis. Sellist hierarhilist süsteemi kasutatakse ka piirkondade sotsiaal-majandusliku analüüsi ning sekkumiste piiritlemise jaoks ELi ühtekuuluvuspoliitika kontekstis.

Euroopa Liit on kehtestanud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS), et võimaldada ühtlustatud piirkondliku statistika kogumist, väljatöötamist ja avaldamist ELis. Sellist hierarhilist süsteemi kasutatakse ka piirkondade sotsiaal-majandusliku analüüsi ning sekkumiste piiritlemise jaoks ELi ühtekuuluvuspoliitika kontekstis.