Kalandustegevuse kontrollimine ja õigusnormide jõustamine

01-01-2018

Kalandustegevuse kontrollimise ja õigusnormide jõustamise eesmärk on tagada kalandusalaste õigusnormide õige kohaldamine, vajaduse korral sunnivahenditega. Sellealane pädevus ja vastutus jaguneb liikmesriikide, komisjoni ja ettevõtjate vahel. Eeskirju eiravate liikmesriikide suhtes võidakse algatada rikkumismenetlus.

Kalandustegevuse kontrollimise ja õigusnormide jõustamise eesmärk on tagada kalandusalaste õigusnormide õige kohaldamine, vajaduse korral sunnivahenditega. Sellealane pädevus ja vastutus jaguneb liikmesriikide, komisjoni ja ettevõtjate vahel. Eeskirju eiravate liikmesriikide suhtes võidakse algatada rikkumismenetlus.