Maanteetransport: liiklus- ja ohutuseeskirjad

01-02-2018

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks luua aastatel 2010–2020 Euroopa liiklusohutusala. See valdkond kuulub põhimõtteliselt riikide pädevusse. ELi meetmed käsitlevad seepärast peamiselt sõidukite tehnoseisundit, ohtlike kaupade vedu ja teede ohutust.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks luua aastatel 2010–2020 Euroopa liiklusohutusala. See valdkond kuulub põhimõtteliselt riikide pädevusse. ELi meetmed käsitlevad seepärast peamiselt sõidukite tehnoseisundit, ohtlike kaupade vedu ja teede ohutust.