Haridus ja kutseõpe

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustab haridus- ja koolituspoliitika üle iga Euroopa Liidu (EL) liikmesriik eraldi. Seetõttu on ELil toetav roll. Siiski on mõned probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustab haridus- ja koolituspoliitika üle iga Euroopa Liidu (EL) liikmesriik eraldi. Seetõttu on ELil toetav roll. Siiski on mõned probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].