Keelepoliitika

01-09-2017

Üks eesmärke, mille nimel Euroopa Liit pingutab, on liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine. Euroopa Liit (EL) on sel põhjusel seadnud väga olulisele kohale keeleõppe ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Üks eesmärke, mille nimel Euroopa Liit pingutab, on liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine. Euroopa Liit (EL) on sel põhjusel seadnud väga olulisele kohale keeleõppe ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.