Venemaa

01-02-2018

Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes, väärinfo levitamise kampaaniad ja negatiivsed riigisisesed muutused. Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid veelgi teravdanud. Alates 2014. aastast on EL korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid sanktsioone. EL ja Venemaa on endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ning liit rakendab Venemaa suhtes nn valikulise koostöö poliitikat.

Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes, väärinfo levitamise kampaaniad ja negatiivsed riigisisesed muutused. Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid veelgi teravdanud. Alates 2014. aastast on EL korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid sanktsioone. EL ja Venemaa on endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ning liit rakendab Venemaa suhtes nn valikulise koostöö poliitikat.