Euroopa kodanikualgatus

01-02-2018

Euroopa kodanikualgatusel on Euroopa Liidu osalusdemokraatias tähtis roll, sest see võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest taotleda, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku ELi aluslepingute rakendamiseks. Alates kodanikualgatuse üksikasjalikud menetlused ja tingimused määratlenud määruse (EL) nr 211/2011 kohaldamisest on komisjonile edukalt esitatud neli algatust.

Euroopa kodanikualgatusel on Euroopa Liidu osalusdemokraatias tähtis roll, sest see võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest taotleda, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku ELi aluslepingute rakendamiseks. Alates kodanikualgatuse üksikasjalikud menetlused ja tingimused määratlenud määruse (EL) nr 211/2011 kohaldamisest on komisjonile edukalt esitatud neli algatust.