Välispiiride haldamine

01-04-2018

ELi piirihalduspoliitikas on toimunud märkimisväärsed muutused seoses enneolematult suure hulga pagulaste ja ebaseaduslike rändajate saabumisega ning eelkõige alates 2015. aasta keskpaigast, kui ELi välispiiride ja rändepoliitikas paljastus hulgaliselt puudujääke ja lünki. ELi saabuvate segarändevoogude suurenemisega seotud probleemid ning teravnenud julgeolekuprobleemid on avanud ELi välispiiride kaitse valdkonnas uue tegevusperioodi, millel on mõju ka liidu sisepiiridele.

ELi piirihalduspoliitikas on toimunud märkimisväärsed muutused seoses enneolematult suure hulga pagulaste ja ebaseaduslike rändajate saabumisega ning eelkõige alates 2015. aasta keskpaigast, kui ELi välispiiride ja rändepoliitikas paljastus hulgaliselt puudujääke ja lünki. ELi saabuvate segarändevoogude suurenemisega seotud probleemid ning teravnenud julgeolekuprobleemid on avanud ELi välispiiride kaitse valdkonnas uue tegevusperioodi, millel on mõju ka liidu sisepiiridele.