Energia siseturg

01-02-2018

Euroopa Liidu energia siseturu ühtlustamiseks ja liberaliseerimiseks on alates 1996. aastast vastu võetud turulepääsu, läbipaistvust ja reguleerimist, tarbijakaitset, võrkude omavahelise ühendamise toetamist ning piisavat pakkumise taset käsitlevaid meetmeid. Meetmete eesmärk on luua tihedama konkurentsiga, tarbijakesksem, paindlikum ja mittediskrimineeriv ELi elektriturg, kus turg määrab tarnehinnad. Seejuures tugevdavad ja laiendavad need meetmed üksikklientide ja energiakogukondade õigusi, vähendavad kütteostuvõimetust, täpsustavad turuosaliste ja reguleerivate asutuste rolli ja kohustusi ning käsitlevad elektri, gaasi ja nafta varustuskindlust ning elektri- ja gaasitranspordi üleeuroopaliste võrkude arendamist.

Euroopa Liidu energia siseturu ühtlustamiseks ja liberaliseerimiseks on alates 1996. aastast vastu võetud turulepääsu, läbipaistvust ja reguleerimist, tarbijakaitset, võrkude omavahelise ühendamise toetamist ning piisavat pakkumise taset käsitlevaid meetmeid. Meetmete eesmärk on luua tihedama konkurentsiga, tarbijakesksem, paindlikum ja mittediskrimineeriv ELi elektriturg, kus turg määrab tarnehinnad. Seejuures tugevdavad ja laiendavad need meetmed üksikklientide ja energiakogukondade õigusi, vähendavad kütteostuvõimetust, täpsustavad turuosaliste ja reguleerivate asutuste rolli ja kohustusi ning käsitlevad elektri, gaasi ja nafta varustuskindlust ning elektri- ja gaasitranspordi üleeuroopaliste võrkude arendamist.