Energiapoliitika üldpõhimõtted

01-01-2018

Euroopa probleemid energiavaldkonnas hõlmavad selliseid küsimusi nagu kasvav sõltuvus impordist, vähene mitmekesistamine, kõrged ja kõikuvad energiahinnad, kasvav ülemaailmne energianõudlus, tootmis- ja transiidiriike mõjutavad julgeolekuriskid, kliimamuutustega seotud ohtude suurenemine, aeglane energiatõhususe edendamine, taastuvenergia kasvavast osakaalust tulenevad probleemid ning vajadus muuta energiaturud läbipaistvamaks ja ühtsemaks ning need omavahel paremini siduda. ELi energiapoliitika keskmes on mitmesugused energiaturu lõimimisele, energiavarustuse kindlusele ja energiasektori säästvusele suunatud meetmed.

Euroopa probleemid energiavaldkonnas hõlmavad selliseid küsimusi nagu kasvav sõltuvus impordist, vähene mitmekesistamine, kõrged ja kõikuvad energiahinnad, kasvav ülemaailmne energianõudlus, tootmis- ja transiidiriike mõjutavad julgeolekuriskid, kliimamuutustega seotud ohtude suurenemine, aeglane energiatõhususe edendamine, taastuvenergia kasvavast osakaalust tulenevad probleemid ning vajadus muuta energiaturud läbipaistvamaks ja ühtsemaks ning need omavahel paremini siduda. ELi energiapoliitika keskmes on mitmesugused energiaturu lõimimisele, energiavarustuse kindlusele ja energiasektori säästvusele suunatud meetmed.