Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

01-01-2018

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad 99 % ELi äriühingutest. VKEd annavad kaks kolmandikku erasektori töökohtadest ja enam kui poole ELi ettevõtjate loodud kogulisandväärtusest. VKEde toetamiseks on võetud vastu mitmesuguseid tegevusprogramme, näiteks Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act“, programm „Horisont 2020“ ja COSME programm. Nende eesmärk on suurendada teadus- ja uuendustegevuse abil VKEde konkurentsivõimet ning teha rahastamine neile paremini kättesaadavamaks.

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad 99 % ELi äriühingutest. VKEd annavad kaks kolmandikku erasektori töökohtadest ja enam kui poole ELi ettevõtjate loodud kogulisandväärtusest. VKEde toetamiseks on võetud vastu mitmesuguseid tegevusprogramme, näiteks Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act“, programm „Horisont 2020“ ja COSME programm. Nende eesmärk on suurendada teadus- ja uuendustegevuse abil VKEde konkurentsivõimet ning teha rahastamine neile paremini kättesaadavamaks.