Kliimamuutustevastane võitlus

01-02-2018

2015. aasta detsembris Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsil leppisid osalejad kogu maailmast kokku, et globaalset soojenemist piiratakse nii, et temperatuuri tõus tööstusajastueelse tasemega võrreldes jääks kindlalt alla 2 °C. EL on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 40%, parandada energiatõhusust 27% ja suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu lõpptarbimises 27%-ni. Peamine mehhanism, millega kliimamuutuste vastu võideldakse, on ELi heitkogustega kauplemise süsteem.

2015. aasta detsembris Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsil leppisid osalejad kogu maailmast kokku, et globaalset soojenemist piiratakse nii, et temperatuuri tõus tööstusajastueelse tasemega võrreldes jääks kindlalt alla 2 °C. EL on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 40%, parandada energiatõhusust 27% ja suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu lõpptarbimises 27%-ni. Peamine mehhanism, millega kliimamuutuste vastu võideldakse, on ELi heitkogustega kauplemise süsteem.