Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

01-02-2018

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mikro- ja makrotasandi usaldatavusnõuete täitmise üle järelevalvet tegevate asutuste mitmetasandiline süsteem, mis hõlmab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ning kolme Euroopa järelevalveasutust ja liikmesriikide järelevalveasutusi. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi eesmärk on tagada ELis järjepidev ja sidus finantsjärelevalve. Seoses pangandusliidu loomise ja Ühendkuningriigi eeldatava väljaastumisega EList toimuvad selles järelevalvesüsteemis aga muudatused.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mikro- ja makrotasandi usaldatavusnõuete täitmise üle järelevalvet tegevate asutuste mitmetasandiline süsteem, mis hõlmab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ning kolme Euroopa järelevalveasutust ja liikmesriikide järelevalveasutusi. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi eesmärk on tagada ELis järjepidev ja sidus finantsjärelevalve. Seoses pangandusliidu loomise ja Ühendkuningriigi eeldatava väljaastumisega EList toimuvad selles järelevalvesüsteemis aga muudatused.