Üldine maksupoliitika

01-02-2018

Maksustamisõigus kuulub liikmesriikidele, kusjuures ELil on selles valdkonnas üksnes piiratud pädevus. Kuna ELi maksupoliitika eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist enne otsest maksustamist. Võitlus maksupettuse ja maksustamise vältimise vastu muutus hiljuti poliitiliseks prioriteediks. Maksumeetmed peavad liikmesriigid võtma vastu ühehäälselt. Euroopa Parlamendiga tuleb maksuküsimustes konsulteerida, välja arvatud eelarvega seotud küsimustes, mille puhul ta on kaasseadusandja.

Maksustamisõigus kuulub liikmesriikidele, kusjuures ELil on selles valdkonnas üksnes piiratud pädevus. Kuna ELi maksupoliitika eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist enne otsest maksustamist. Võitlus maksupettuse ja maksustamise vältimise vastu muutus hiljuti poliitiliseks prioriteediks. Maksumeetmed peavad liikmesriigid võtma vastu ühehäälselt. Euroopa Parlamendiga tuleb maksuküsimustes konsulteerida, välja arvatud eelarvega seotud küsimustes, mille puhul ta on kaasseadusandja.