ELi fiskaalpoliitika raamistik

01-01-2018

Et tagada majandus- ja rahaliidu stabiilsus, peab raamistik riigi jätkusuutmatu rahanduse ärahoidmiseks olema tugev. Reform, millega muudeti stabiilsuse ja kasvu pakti (osa majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti paketist), jõustus 2011. aasta lõpul. Teine reform – majandus- ja rahaliidu valitsustevaheline stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, mis hõlmab fiskaalkokkulepet – jõustus 2013. aasta alguses. Määrus riikide esialgsete eelarvekavade hindamise kohta (kuulub kahe seadusandliku ettepaneku paketti) jõustus 2013. aasta mais.

Et tagada majandus- ja rahaliidu stabiilsus, peab raamistik riigi jätkusuutmatu rahanduse ärahoidmiseks olema tugev. Reform, millega muudeti stabiilsuse ja kasvu pakti (osa majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti paketist), jõustus 2011. aasta lõpul. Teine reform – majandus- ja rahaliidu valitsustevaheline stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, mis hõlmab fiskaalkokkulepet – jõustus 2013. aasta alguses. Määrus riikide esialgsete eelarvekavade hindamise kohta (kuulub kahe seadusandliku ettepaneku paketti) jõustus 2013. aasta mais.