Mitmeaastane finantsraamistik

01-02-2018

Seni on vastu võetud viis mitmeaastast finantsraamistikku. Lissaboni lepinguga muutus mitmeaastane finantsraamistik institutsioonidevahelisest kokkuleppest õiguslikult siduvaks aktiks. Mitmeaastane finantsraamistik, mis kehtestatakse vähemalt viieaastaseks perioodiks, peab tagama liidu kulude korrapärase kujunemise selle omavahendite piires, ja selles on kehtestatud määrad, millele liidu aastaeelarve peab vastama. Seega on see finantsdistsipliini nurgakivi.

Seni on vastu võetud viis mitmeaastast finantsraamistikku. Lissaboni lepinguga muutus mitmeaastane finantsraamistik institutsioonidevahelisest kokkuleppest õiguslikult siduvaks aktiks. Mitmeaastane finantsraamistik, mis kehtestatakse vähemalt viieaastaseks perioodiks, peab tagama liidu kulude korrapärase kujunemise selle omavahendite piires, ja selles on kehtestatud määrad, millele liidu aastaeelarve peab vastama. Seega on see finantsdistsipliini nurgakivi.