Kõrgharidus

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustavad kõrghariduspoliitika üle liikmesriigid. EL täidab seetõttu peamiselt toetavat ja koordineerivat rolli. Liidu tegevuse peamised sihid kõrghariduse valdkonnas on üliõpilaste ja töötajate liikuvuse ergutamine, diplomite ja õpiaja vastastikuse tunnustamise edendamine ning kõrgharidusasutustevahelise koostöö soodustamine ja (ülikoolide) kaugõppe arendamine.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustavad kõrghariduspoliitika üle liikmesriigid. EL täidab seetõttu peamiselt toetavat ja koordineerivat rolli. Liidu tegevuse peamised sihid kõrghariduse valdkonnas on üliõpilaste ja töötajate liikuvuse ergutamine, diplomite ja õpiaja vastastikuse tunnustamise edendamine ning kõrgharidusasutustevahelise koostöö soodustamine ja (ülikoolide) kaugõppe arendamine.