Teabevahetuspoliitika

01-04-2018

Vajadus tõhusa teabevahetuse järele põhineb õiguslikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartal, millega kõigile kodanikele on tagatud õigus saada teavet Euroopa küsimuste kohta. ELi institutsioonid on üldsusega suhtlemiseks ja inimeste teavitamiseks töötanud välja mitmesuguseid vahendeid ja teenuseid. Euroopa kodanikualgatus on alates selle ametlikust käivitamisest 2012. aastal võimaldanud kodanikel uute õigusaktide ja Euroopa küsimuste puhul otsesemalt kaasa rääkida.

Vajadus tõhusa teabevahetuse järele põhineb õiguslikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartal, millega kõigile kodanikele on tagatud õigus saada teavet Euroopa küsimuste kohta. ELi institutsioonid on üldsusega suhtlemiseks ja inimeste teavitamiseks töötanud välja mitmesuguseid vahendeid ja teenuseid. Euroopa kodanikualgatus on alates selle ametlikust käivitamisest 2012. aastal võimaldanud kodanikel uute õigusaktide ja Euroopa küsimuste puhul otsesemalt kaasa rääkida.