Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse poliitika

01-01-2018

Euroopa teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse poliitika on Euroopa õigusloome oluline osa ühenduse esimestest aluslepingutest alates. Seda laiendati 1980. aastate alguses, mil kehtestati Euroopa teadusuuringute raamprogramm. Alates 2014. aastast rahastatakse ELi teadusuuringuid enamjaolt programmist „Horisont 2020“, ELi teadusuuringute ja innovatsiooni kaheksandast raamprogrammist aastateks 2014–2020, mille eesmärk on tagada Euroopa globaalne konkurentsivõime.

Euroopa teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse poliitika on Euroopa õigusloome oluline osa ühenduse esimestest aluslepingutest alates. Seda laiendati 1980. aastate alguses, mil kehtestati Euroopa teadusuuringute raamprogramm. Alates 2014. aastast rahastatakse ELi teadusuuringuid enamjaolt programmist „Horisont 2020“, ELi teadusuuringute ja innovatsiooni kaheksandast raamprogrammist aastateks 2014–2020, mille eesmärk on tagada Euroopa globaalne konkurentsivõime.