REFORMILEPING JA SELLE MÕJU STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKALE: POSITIIVSED ARENGUD EUROOPA PARLAMENDI JAOKS

10-10-2007

Käesolevas ülevaates kirjeldatakse liikumist uue lepingu suunas ning analüüsitakse selle mõju struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Lisaks käsitletakse peamiste osalejate, Euroopa institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate (Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Regioonide Komitee, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon jpt) reageeringuid ja panuseid. Lõpetuseks hinnatakse lõppteksti vastuvõtmiseks ettenähtud ratifitseerimise viise.

Käesolevas ülevaates kirjeldatakse liikumist uue lepingu suunas ning analüüsitakse selle mõju struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Lisaks käsitletakse peamiste osalejate, Euroopa institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate (Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Regioonide Komitee, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon jpt) reageeringuid ja panuseid. Lõpetuseks hinnatakse lõppteksti vastuvõtmiseks ettenähtud ratifitseerimise viise.