Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise hetkeolukord

15-03-2012

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on vahend, mille eesmärk on riiklike kvalifikatsioonisüsteemide tasemete ühtlustamise kaudu edendada töötajate ja õppijate liikuvust ning elukestvat õpet. Asjakohasust, rakendamist ja esimesi tulemusi analüüsides võib järeldada, et vaatamata sellele, et EQF-i rakendamist võib pidada edukaks, on võimalik tuvastada mõningaid olulisi küsimusi, mis on tõsine proovikivi EQF-i täielikul ja usaldusväärsel rakendamisel. Siiski on EQF-i rakendamist vaja jätkata, eeldusel et kõik vajalikud tingimused on täidetud.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on vahend, mille eesmärk on riiklike kvalifikatsioonisüsteemide tasemete ühtlustamise kaudu edendada töötajate ja õppijate liikuvust ning elukestvat õpet. Asjakohasust, rakendamist ja esimesi tulemusi analüüsides võib järeldada, et vaatamata sellele, et EQF-i rakendamist võib pidada edukaks, on võimalik tuvastada mõningaid olulisi küsimusi, mis on tõsine proovikivi EQF-i täielikul ja usaldusväärsel rakendamisel. Siiski on EQF-i rakendamist vaja jätkata, eeldusel et kõik vajalikud tingimused on täidetud.

Parlamendiväline autor

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)