Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelise kultuurivahetuse võimalikkus Hiina näitel

15-04-2009

Käesolevas uuringus antakse ülevaade Hiina kultuurisektorist ning kirjeldatakse ELi ja selle liikmesriikide ning Hiina vahelise kultuurivahetuse praegust olukorda. Uuringu lõpus tuuakse välja ideed, mida poliitikakujundajad saavad kasutada kultuurivahetuse tugevdamiseks. Kolmandatele riikidele suunatud ELi üldist kultuuripoliitikat vaadeldakse uuringus Hiina näitel.

Käesolevas uuringus antakse ülevaade Hiina kultuurisektorist ning kirjeldatakse ELi ja selle liikmesriikide ning Hiina vahelise kultuurivahetuse praegust olukorda. Uuringu lõpus tuuakse välja ideed, mida poliitikakujundajad saavad kasutada kultuurivahetuse tugevdamiseks. Kolmandatele riikidele suunatud ELi üldist kultuuripoliitikat vaadeldakse uuringus Hiina näitel.

Parlamendiväline autor

Alain Modot, Héloïse Fontanel, Silvia Angrisani, Pierre Jalladeau, Abel Ségrétin, Bérénice Angremy, Li Hua, Bi Dongna (Media Consulting Group - Paris, Brussels and Beijing)