Erasmus kõigi jaoks (2014–2020)

16-04-2012

Kavandatud programmiga „Erasmus kõigi jaoks” (2014–2020) soovitakse koondada ELi mitmekesine tegevus kõrg-, kooli-, kutse- ja täiskasvanuhariduses, noorsoopoliitikas ning kohaliku tasandi spordis. Käesolevas teemadokumendis esitatakse ja vaadatakse üle kavandatud kontekst, programmi struktuur, sisu ja haldusstruktuur. Antakse ka kümme soovitust kindlustamaks, et programmiga ei püütaks mitte ainult suurendada haldustõhusust, vaid piisavalt tähelepanu pööratakse ka eri sektorite poliitilistele vajadustele. Viimasena antakse üksikasjalik ülevaade kavandatud meetmetest ja eelarve jaotusest.

Kavandatud programmiga „Erasmus kõigi jaoks” (2014–2020) soovitakse koondada ELi mitmekesine tegevus kõrg-, kooli-, kutse- ja täiskasvanuhariduses, noorsoopoliitikas ning kohaliku tasandi spordis. Käesolevas teemadokumendis esitatakse ja vaadatakse üle kavandatud kontekst, programmi struktuur, sisu ja haldusstruktuur. Antakse ka kümme soovitust kindlustamaks, et programmiga ei püütaks mitte ainult suurendada haldustõhusust, vaid piisavalt tähelepanu pööratakse ka eri sektorite poliitilistele vajadustele. Viimasena antakse üksikasjalik ülevaade kavandatud meetmetest ja eelarve jaotusest.

Parlamendiväline autor

Guy Haug and Bernd Wächter