Kohalike omavalitsuste roll sotsiaalsete erinevuste vähendamisel

15-05-2009

Käesolevas uuringus esitatakse kriitiline analüüs kohalike omavalitsuste pädevuste ja nende töövahendite kohta ning uuritakse nende rolli sotsiaalsete erinevuste vähendamisel. Uuringus kirjeldatakse kohalike omavalitsuste erinevaid struktuure kogu ELis üldiselt ja seejärel vaadeldakse täpsemalt, kuidas omavalitsused tegelevad konkreetsete väljakutsetega poliitika vallas. Uurimistööd näitlikustavad juhtumiuuringud 13 kohaliku omavalitsuse kohta ja neis käsitletakse omavalitsuste probleeme, prioriteete, lähenemisviise ja vajadusi. Käesolevas dokumendis püütakse määratleda ühiseid tegureid, millest oleneb nende lähenemisviiside edu või ebaõnnestumine, ning pakutakse võimalikke lahendusi.

Käesolevas uuringus esitatakse kriitiline analüüs kohalike omavalitsuste pädevuste ja nende töövahendite kohta ning uuritakse nende rolli sotsiaalsete erinevuste vähendamisel. Uuringus kirjeldatakse kohalike omavalitsuste erinevaid struktuure kogu ELis üldiselt ja seejärel vaadeldakse täpsemalt, kuidas omavalitsused tegelevad konkreetsete väljakutsetega poliitika vallas. Uurimistööd näitlikustavad juhtumiuuringud 13 kohaliku omavalitsuse kohta ja neis käsitletakse omavalitsuste probleeme, prioriteete, lähenemisviise ja vajadusi. Käesolevas dokumendis püütakse määratleda ühiseid tegureid, millest oleneb nende lähenemisviiside edu või ebaõnnestumine, ning pakutakse võimalikke lahendusi.

Parlamendiväline autor

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)