Kuidas saavad regionaal– ja ühtekuuluvuspoliitika lahendada demograafilisi probleeme?

16-09-2013

Käesolevas uurimuses antakse ülevaade piirkondlike demograafiliste struktuuride ja suundumuste kohta ELis, keskendudes nende tõenäolisele mõjule sotsiaalmajanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ja ühtekuuluvuspoliitika rollile demograafiliste muutuste käsitlemisel. Uurimuses analüüsitakse, kuidas ja millises ulatuses on 2007.–2013. aasta Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondid käsitlenud demograafilisi muutusi piirkondlikul tasandil, et selgitada välja kasulikud näitajad selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika meetmed saaksid olla tõhusamad tulevasel programmitöö perioodil (2014–2020). Uurimus sisaldab kirjanduse ja andmete ülevaadet demograafiliste ja ruumiliste suundumuste kohta ELi piirkondades ning peamisi poliitikaarenguid; ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmdokumentide ülevaadet; kümne piirkondliku juhtumiuuringu ja heade tavade põhjalikku valdkonnaanalüüsi ning lõpuks peamiste järelduste horisontaalset loetelu, et teha järeldused ja esitada poliitilised soovitused 2014.– 2020. aasta programmitöö perioodi jaoks.

Käesolevas uurimuses antakse ülevaade piirkondlike demograafiliste struktuuride ja suundumuste kohta ELis, keskendudes nende tõenäolisele mõjule sotsiaalmajanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ja ühtekuuluvuspoliitika rollile demograafiliste muutuste käsitlemisel. Uurimuses analüüsitakse, kuidas ja millises ulatuses on 2007.–2013. aasta Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondid käsitlenud demograafilisi muutusi piirkondlikul tasandil, et selgitada välja kasulikud näitajad selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika meetmed saaksid olla tõhusamad tulevasel programmitöö perioodil (2014–2020). Uurimus sisaldab kirjanduse ja andmete ülevaadet demograafiliste ja ruumiliste suundumuste kohta ELi piirkondades ning peamisi poliitikaarenguid; ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmdokumentide ülevaadet; kümne piirkondliku juhtumiuuringu ja heade tavade põhjalikku valdkonnaanalüüsi ning lõpuks peamiste järelduste horisontaalset loetelu, et teha järeldused ja esitada poliitilised soovitused 2014.– 2020. aasta programmitöö perioodi jaoks.

Parlamendiväline autor

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)