Väävliheite kontrolli piirkondade võimalik laiendamine kogu ELi Euroopa rannajoonele ja selle mõju

15-05-2012

Käesolevas märgukirjas analüüsitakse põhjalikult, millist mõju võiks avaldada poliitiline otsus väävliheite kontrolli piirkondade kohta ja nende edasise laiendamise kohta kõigile ELi rannikumere aladele. Analüüs hõlmab asjakohast taustateavet ja uurimistulemusi, mille põhjal hakatakse parlamendis arutama, kui soovitav on väävliheite kontrolli piirkondade laiendamine kõigile ELi rannikumere aladele. Lisaks poliitikakujundamise eesmärgi toetamisele hõlmab dokument ka asjakohaseid fakte, arvnäitajaid ja värsket teavet; mis on saadud kõnealust küsimust käsitleva põhjalikuma uuringu materjalidest.

Käesolevas märgukirjas analüüsitakse põhjalikult, millist mõju võiks avaldada poliitiline otsus väävliheite kontrolli piirkondade kohta ja nende edasise laiendamise kohta kõigile ELi rannikumere aladele. Analüüs hõlmab asjakohast taustateavet ja uurimistulemusi, mille põhjal hakatakse parlamendis arutama, kui soovitav on väävliheite kontrolli piirkondade laiendamine kõigile ELi rannikumere aladele. Lisaks poliitikakujundamise eesmärgi toetamisele hõlmab dokument ka asjakohaseid fakte, arvnäitajaid ja värsket teavet; mis on saadud kõnealust küsimust käsitleva põhjalikuma uuringu materjalidest.

Parlamendiväline autor

Orestis Schinas (HSBA) and Jian Bani (I3 Group)