Meremagistraalide kontseptsiooni täiustamine

15-12-2014

Käesolevas uuringus antakse ülevaade meremagistraalide programmist selle käivitamisest alates. Tehtud uurimistöö põhjal selgitati välja kolm peamist takistust. Need on järgmised: 1) sidusrühmad teavad programmist liiga vähe; 2) tegevus ei jätku pärast projektide rahastamise lõppemist; 3) sidusrühmade koostöö ei ole igakord optimaalne. Need kolm tegurit koos muude takistustega tähendavad seda, et programmi mõju on olnud oodatust väiksem. Seepärast on sõnastatud soovitused ja võimalikud stsenaariumid meremagistraalide kontseptsiooni täiustamiseks.

Käesolevas uuringus antakse ülevaade meremagistraalide programmist selle käivitamisest alates. Tehtud uurimistöö põhjal selgitati välja kolm peamist takistust. Need on järgmised: 1) sidusrühmad teavad programmist liiga vähe; 2) tegevus ei jätku pärast projektide rahastamise lõppemist; 3) sidusrühmade koostöö ei ole igakord optimaalne. Need kolm tegurit koos muude takistustega tähendavad seda, et programmi mõju on olnud oodatust väiksem. Seepärast on sõnastatud soovitused ja võimalikud stsenaariumid meremagistraalide kontseptsiooni täiustamiseks.

Parlamendiväline autor

Karel Vanroye, Bas van Bree and Frank de Bruin (Buck Consultants International)