Sotsiaalne kaasamine ELi ühistranspordi valdkonnas

16-03-2015

Käesolevas aruandes kirjeldatakse hiljuti avaldatud kirjanduse põhjal transpordi ja sotsiaalse kaasamise vahelisi seoseid ja esitatakse tõendusmaterjale suuremas sotsiaalse tõrjutuse ja transporditeenusteta jäämise ohus olevate elanikerühmade kohta. Samuti tuuakse näiteid kõige haavatavamatele kasutajatele ühistranspordi kättesaadavamaks muutmise headest tavadest, et anda mõningaid suuniseid selle kohta, kuidas ELi võiks paremini aidata sotsiaalse kaasamise küsimusi ühistranspordi poliitikas arvesse võtta.

Käesolevas aruandes kirjeldatakse hiljuti avaldatud kirjanduse põhjal transpordi ja sotsiaalse kaasamise vahelisi seoseid ja esitatakse tõendusmaterjale suuremas sotsiaalse tõrjutuse ja transporditeenusteta jäämise ohus olevate elanikerühmade kohta. Samuti tuuakse näiteid kõige haavatavamatele kasutajatele ühistranspordi kättesaadavamaks muutmise headest tavadest, et anda mõningaid suuniseid selle kohta, kuidas ELi võiks paremini aidata sotsiaalse kaasamise küsimusi ühistranspordi poliitikas arvesse võtta.

Parlamendiväline autor

Manuela Samek Lodovici and Nicoletta Torchio