UURING KULTUURI JA HARIDUSKOMISJONILE – VÄHEMUSKEELED JA HARIDUS: PARIMAD TAVAD JA KITSASKOHAD

15-02-2017

Käesolevas aruandes esitatakse kolmeteistkümmet keelt käsitlenud juhtuuringute kohta põhjalik võrdlev analüüs, et saada ülevaade vähemuskeelte olukorra kohta Euroopa hariduses. Selles kirjeldatakse parimaid tavasid ja tuuakse välja vähemuskeelte õpetamisel esinevad probleemid. Erilist tähelepanu pööratakse kutseharidusele ja karjäärivõimalustele. Aruandes antakse ka soovitusi selle kohta, kuidas EL saab vähemuskeeli hariduses toetada.

Käesolevas aruandes esitatakse kolmeteistkümmet keelt käsitlenud juhtuuringute kohta põhjalik võrdlev analüüs, et saada ülevaade vähemuskeelte olukorra kohta Euroopa hariduses. Selles kirjeldatakse parimaid tavasid ja tuuakse välja vähemuskeelte õpetamisel esinevad probleemid. Erilist tähelepanu pööratakse kutseharidusele ja karjäärivõimalustele. Aruandes antakse ka soovitusi selle kohta, kuidas EL saab vähemuskeeli hariduses toetada.

Parlamendiväline autor

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK