5

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Haridus ja kutseõpe

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustab haridus- ja koolituspoliitika üle iga Euroopa Liidu (EL) liikmesriik eraldi. Seetõttu on ELil toetav roll. Siiski on mõned probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustab haridus- ja koolituspoliitika üle iga Euroopa Liidu (EL) liikmesriik eraldi. Seetõttu on ELil toetav roll. Siiski on mõned probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

Kõrgharidus

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustavad kõrghariduspoliitika üle liikmesriigid. EL täidab seetõttu peamiselt toetavat ja koordineerivat rolli. Liidu tegevuse peamised sihid kõrghariduse valdkonnas on üliõpilaste ja töötajate liikuvuse ergutamine, diplomite ja õpiaja vastastikuse tunnustamise edendamine ning kõrgharidusasutustevahelise koostöö soodustamine ja (ülikoolide) kaugõppe arendamine.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustavad kõrghariduspoliitika üle liikmesriigid. EL täidab seetõttu peamiselt toetavat ja koordineerivat rolli. Liidu tegevuse peamised sihid kõrghariduse valdkonnas on üliõpilaste ja töötajate liikuvuse ergutamine, diplomite ja õpiaja vastastikuse tunnustamise edendamine ning kõrgharidusasutustevahelise koostöö soodustamine ja (ülikoolide) kaugõppe arendamine.

Noored

01-09-2017

Noortepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine on seetõttu välistatud. Euroopa tasandil võetakse noortepoliitika otsused vastu seadusandliku tavamenetluse korras. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega. Viimastel aastatel on Euroopa Liit noortepoliitikale palju rohkem tähelepanu pööranud, nagu näitab ka Euroopa solidaarsuskorpuse algatus.

Noortepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine on seetõttu välistatud. Euroopa tasandil võetakse noortepoliitika otsused vastu seadusandliku tavamenetluse korras. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega. Viimastel aastatel on Euroopa Liit noortepoliitikale palju rohkem tähelepanu pööranud, nagu näitab ka Euroopa solidaarsuskorpuse algatus.

Keelepoliitika

01-09-2017

Üks eesmärke, mille nimel Euroopa Liit pingutab, on liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine. Euroopa Liit (EL) on sel põhjusel seadnud väga olulisele kohale keeleõppe ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Üks eesmärke, mille nimel Euroopa Liit pingutab, on liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine. Euroopa Liit (EL) on sel põhjusel seadnud väga olulisele kohale keeleõppe ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.