4

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika pärast Lissaboni lepingut

15-02-2010

Lissaboni leping toob kaasa olulised tagajärjed struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Käesolev uuring analüüsib muudatusi poliitikavaldkondades, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi poliitikaosakonna B vastutusalasse. Vaatluse alla võetakse institutsioonilised, menetluslikud ja finantsilised muudatused ning muutused õiguslikus aluses.

Lissaboni leping toob kaasa olulised tagajärjed struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Käesolev uuring analüüsib muudatusi poliitikavaldkondades, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi poliitikaosakonna B vastutusalasse. Vaatluse alla võetakse institutsioonilised, menetluslikud ja finantsilised muudatused ning muutused õiguslikus aluses.

Kliimamuutuse väljakutse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas

15-04-2009

Käesolevas teatises käsitletakse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika, täpsemalt põllumajanduse, kalanduse, kultuuri, transpordi ja regionaalpoliitika rolli kliimamuutuse vastu võitlemisel. Teatise eesmärk on anda ülevaade nende valdkondade probleemidest, väljakutsetest ja poliitilistest võimalustest.

Käesolevas teatises käsitletakse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika, täpsemalt põllumajanduse, kalanduse, kultuuri, transpordi ja regionaalpoliitika rolli kliimamuutuse vastu võitlemisel. Teatise eesmärk on anda ülevaade nende valdkondade probleemidest, väljakutsetest ja poliitilistest võimalustest.

Praktiline juhend

15-04-2009

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

Küsimused, mille puhul Euroopa parlament saavutas struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas positiivseid tulemusi

15-01-2009

Selles dokumendis esitatakse teavet küsimuste kohta, mille puhul Euroopa Parlament on oma 2004. aasta algusest tegutsenud praeguses koosseisus olulist rolli etendanud. See on üles ehitatud komisjonide kaupa ning hõlmab transpordi, regionaalarengu, põllumajanduse, kalanduse, kultuuri ja hariduse valdkonda.

Selles dokumendis esitatakse teavet küsimuste kohta, mille puhul Euroopa Parlament on oma 2004. aasta algusest tegutsenud praeguses koosseisus olulist rolli etendanud. See on üles ehitatud komisjonide kaupa ning hõlmab transpordi, regionaalarengu, põllumajanduse, kalanduse, kultuuri ja hariduse valdkonda.

Eelseisvad üritused

20-11-2019
Europe's Future: Where next for EU institutional Reform?
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.