7

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala üldaspektid

01-03-2018

Lissaboni leping seab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise olulisele kohale. Lepingus on sätestatud mitu tähtsat uut aspekti: tõhusam ja demokraatlikum otsustamismenetlus, mis tuleneb vana sambastruktuuri kaotamisest, Euroopa Kohtu pädevuse laienemine ja liikmesriikide parlamentide uus roll. Põhiõiguste kaitset tugevdatakse põhiõiguste hartaga, mis on nüüd ELi jaoks õiguslikult siduv.

Lissaboni leping seab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise olulisele kohale. Lepingus on sätestatud mitu tähtsat uut aspekti: tõhusam ja demokraatlikum otsustamismenetlus, mis tuleneb vana sambastruktuuri kaotamisest, Euroopa Kohtu pädevuse laienemine ja liikmesriikide parlamentide uus roll. Põhiõiguste kaitset tugevdatakse põhiõiguste hartaga, mis on nüüd ELi jaoks õiguslikult siduv.

Õigusalane koostöö kriminaalasjades

01-03-2018

Õigusalane koostöö kriminaalasjades põhineb kohtuotsuste vastastikusel tunnustamisel ja hõlmab meetmeid liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks mitmes valdkonnas. Lissaboni lepinguga loodi varasemast tugevam õiguslik alus kriminaalõiguse ala väljaarendamiseks ja anti Euroopa Parlamendile uued pädevusvaldkonnad.

Õigusalane koostöö kriminaalasjades põhineb kohtuotsuste vastastikusel tunnustamisel ja hõlmab meetmeid liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks mitmes valdkonnas. Lissaboni lepinguga loodi varasemast tugevam õiguslik alus kriminaalõiguse ala väljaarendamiseks ja anti Euroopa Parlamendile uued pädevusvaldkonnad.

Isikuandmete kaitse

01-01-2018

Isikuandmete kaitse ja eraelu austamine on tähtsad põhiõigused. Euroopa Parlament on alati rõhutanud, et tuleb leida tasakaal turvalisuse suurendamise ning inimõiguste, sealhulgas andmekaitse ja eraelu puutumatuse tagamise vahel. 2018. aasta mais jõustusid uued andmekaitse-eeskirjad, mis tugevdavad kodanike õigusi ning lihtsustavad ettevõtetele kehtestatud eeskirju digitaalajastul.

Isikuandmete kaitse ja eraelu austamine on tähtsad põhiõigused. Euroopa Parlament on alati rõhutanud, et tuleb leida tasakaal turvalisuse suurendamise ning inimõiguste, sealhulgas andmekaitse ja eraelu puutumatuse tagamise vahel. 2018. aasta mais jõustusid uued andmekaitse-eeskirjad, mis tugevdavad kodanike õigusi ning lihtsustavad ettevõtetele kehtestatud eeskirju digitaalajastul.

Politseikoostöö

01-01-2018

Politseikoostöö alustala on Euroopa Politseiamet (Europol), mis on laiema Euroopa sisejulgeolekustruktuuri keskne element. Koostööd ja poliitikameetmeid veel arendatakse, mille puhul tähelepanu koondub sellele, kuidas võidelda tõhusamalt üleeuroopaliste ohtude ja kuritegevusega ning mis on eriti tähtis Euroopa Parlamendi jaoks, kuidas teha seda kooskõlas põhiõiguste ja andmekaitse-eeskirjadega.

Politseikoostöö alustala on Euroopa Politseiamet (Europol), mis on laiema Euroopa sisejulgeolekustruktuuri keskne element. Koostööd ja poliitikameetmeid veel arendatakse, mille puhul tähelepanu koondub sellele, kuidas võidelda tõhusamalt üleeuroopaliste ohtude ja kuritegevusega ning mis on eriti tähtis Euroopa Parlamendi jaoks, kuidas teha seda kooskõlas põhiõiguste ja andmekaitse-eeskirjadega.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.