12

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Transparency, integrity and accountability in the EU institutions

26-03-2019

This briefing provides an overview of the main tools on transparency, integrity and accountability implemented in the EU institutions and the reforms thereof.

This briefing provides an overview of the main tools on transparency, integrity and accountability implemented in the EU institutions and the reforms thereof.

Euroopa Parlamendi valimiste kord

01-02-2018

Euroopa Parlamendi valimiste korda reguleeritakse nii ELi õigusaktidega, millega määratakse kindlaks kõikide liikmesriikide jaoks ühised nõuded, kui ka siseriiklike erisätetega, mis on liikmesriigiti erinevad. Ühissätetega on kindlaks määratud proportsionaalse esindatuse põhimõte, valimiskünniseid käsitlevad reeglid ja teatavad Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga kokkusobimatud ametikohad. Mitmed muud tähtsad küsimused, näiteks kasutatav valimissüsteem ja valimisringkondade arv, on reguleeritud ...

Euroopa Parlamendi valimiste korda reguleeritakse nii ELi õigusaktidega, millega määratakse kindlaks kõikide liikmesriikide jaoks ühised nõuded, kui ka siseriiklike erisätetega, mis on liikmesriigiti erinevad. Ühissätetega on kindlaks määratud proportsionaalse esindatuse põhimõte, valimiskünniseid käsitlevad reeglid ja teatavad Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga kokkusobimatud ametikohad. Mitmed muud tähtsad küsimused, näiteks kasutatav valimissüsteem ja valimisringkondade arv, on reguleeritud liikmesriikide seadustega.

Euroopa kodanikualgatus

01-02-2018

Euroopa kodanikualgatusel on Euroopa Liidu osalusdemokraatias tähtis roll, sest see võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest taotleda, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku ELi aluslepingute rakendamiseks. Alates kodanikualgatuse üksikasjalikud menetlused ja tingimused määratlenud määruse (EL) nr 211/2011 kohaldamisest on komisjonile edukalt esitatud neli algatust.

Euroopa kodanikualgatusel on Euroopa Liidu osalusdemokraatias tähtis roll, sest see võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest taotleda, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku ELi aluslepingute rakendamiseks. Alates kodanikualgatuse üksikasjalikud menetlused ja tingimused määratlenud määruse (EL) nr 211/2011 kohaldamisest on komisjonile edukalt esitatud neli algatust.

Lissaboni leping

01-01-2018

Teabelehes tutvustatakse Lissaboni lepingu tausta ja olulisemaid sätteid. Eesmärk on tutvustada selle uusima ELi alusteksti kujunemist ajaloolises seoses varasemate lepingutega. Konkreetseid sätteid (koos viitega artiklile) ja nende mõju Euroopa Liidu poliitikale selgitatakse üksikasjalikumalt konkreetseid poliitikavaldkondi ja küsimusi käsitlevates teabelehtedes.

Teabelehes tutvustatakse Lissaboni lepingu tausta ja olulisemaid sätteid. Eesmärk on tutvustada selle uusima ELi alusteksti kujunemist ajaloolises seoses varasemate lepingutega. Konkreetseid sätteid (koos viitega artiklile) ja nende mõju Euroopa Liidu poliitikale selgitatakse üksikasjalikumalt konkreetseid poliitikavaldkondi ja küsimusi käsitlevates teabelehtedes.

Subsidiaarsuse põhimõte

01-01-2018

Valdkondades, kus liidul ei ole ainupädevust, määratakse Euroopa Liidu lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega kindlaks tingimused, mille korral liidul on liikmesriikidest suurem pädevus meetmeid võtta.

Valdkondades, kus liidul ei ole ainupädevust, määratakse Euroopa Liidu lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega kindlaks tingimused, mille korral liidul on liikmesriikidest suurem pädevus meetmeid võtta.

Euroopa Parlamendi suhted liikmesriikide parlamentidega

01-01-2018

Koos Euroopa integratsiooni arenguga on muutunud ka liikmesriikide parlamentide roll. Et panna Euroopa õigusloome kõikidel tasanditel alus tõhusale demokraatlikule kontrollile, on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööks loodud mitmeid vahendeid. Seda suundumust toetavad ka Lissaboni lepinguga lisandunud sätted.

Koos Euroopa integratsiooni arenguga on muutunud ka liikmesriikide parlamentide roll. Et panna Euroopa õigusloome kõikidel tasanditel alus tõhusale demokraatlikule kontrollile, on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööks loodud mitmeid vahendeid. Seda suundumust toetavad ka Lissaboni lepinguga lisandunud sätted.

The impact of Brexit on the legal status of European Union officials and other servants of British nationality

20-12-2017

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI Committee, focuses on the legal status of EU active and retired officials and other servants of British nationality in the context of the UK leaving the EU under Article 50 TEU. It examines the legal position of EU officials and other servants of British nationality with their rights and possible remedies. It further explores avenues towards solutions ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI Committee, focuses on the legal status of EU active and retired officials and other servants of British nationality in the context of the UK leaving the EU under Article 50 TEU. It examines the legal position of EU officials and other servants of British nationality with their rights and possible remedies. It further explores avenues towards solutions for open legal questions.

Parlamendiväline autor

Herwig C.H. HOFMANN, Professor, University of Luxembourg

Cross-border transfer of company seats

12-05-2017

This briefing provides an overview of the legal issues arising from the cross-border transfer of companys' seats within the EU as well as of the current legal landscape. It takes stock of the work carried out and the initiatives taken in this field by both the European Parliament and the Commission. It finally supplies a summary of the expertise recently submitted to both the European Parliament and the Commission as well as of the key findings thereof.

This briefing provides an overview of the legal issues arising from the cross-border transfer of companys' seats within the EU as well as of the current legal landscape. It takes stock of the work carried out and the initiatives taken in this field by both the European Parliament and the Commission. It finally supplies a summary of the expertise recently submitted to both the European Parliament and the Commission as well as of the key findings thereof.

The Implementation of the Environmental Liability Directive: A Survey of the Assessment Process Carried Out by the Commission

06-06-2016

By letter dated 26 January 2016 the Legal Affairs Committee requested the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs to commission a research project looking into the way Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (ELD) is applied in the Member States with a view to putting forward conclusions and recommendations for future policy steps.

By letter dated 26 January 2016 the Legal Affairs Committee requested the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs to commission a research project looking into the way Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (ELD) is applied in the Member States with a view to putting forward conclusions and recommendations for future policy steps.

EU Administrative Law

29-04-2015

Over the last decades, the European Union has developed a series of ad hoc administrative procedures for the direct implementation of its rules in a number of areas - such as competition policy, trade policy, sate aids, access to EU documents, the EU civil service - , which resulted in a fragmented body of rules, whether in the form of law or soft law. The need to depart from this sector-specific approach to ensure consistent EU administrative procedures has therefore started to be debated in the ...

Over the last decades, the European Union has developed a series of ad hoc administrative procedures for the direct implementation of its rules in a number of areas - such as competition policy, trade policy, sate aids, access to EU documents, the EU civil service - , which resulted in a fragmented body of rules, whether in the form of law or soft law. The need to depart from this sector-specific approach to ensure consistent EU administrative procedures has therefore started to be debated in the academic sector as well as within the EU institutions. In this respect, following the entry into force of a new legal basis on administrative law introduced by the Lisbon Treaty the European Parliament has called for the adoption of a single European Administrative Procedure binding on its institutions, bodies, agency and offices including enforceable procedural rights for citizens when dealing with the Union's direct administration.

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.