4

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Poliitikaosakondade teenused (Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon)

14-06-2019

Poliitikaosakond A varustab kvaliteetse teabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega järgmisi parlamendikomisjone: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ja IMCO. Käesolev brošüür keskendub teenustele, mida poliitikaosakond osutab ITRE-komisjonile.

Poliitikaosakond A varustab kvaliteetse teabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega järgmisi parlamendikomisjone: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ja IMCO. Käesolev brošüür keskendub teenustele, mida poliitikaosakond osutab ITRE-komisjonile.

Energiatõhusus

01-02-2018

Energiatarbimise ja energia raiskamise vähendamine on ELi jaoks üha suurema tähtsusega. ELi juhid seadsid 2007. aastal eesmärgi vähendada 2020. aastaks iga-aastast energiatarbimist ELis 20% võrra. Energiatõhususe meetmeid peetakse üha enam vahendiks, mis mitte ainult ei aita saavutada jätkusuutlikku energiavarustust, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, parandada varustuskindlust ja vähendada impordi arveid, vaid ka edendada ELi konkurentsivõimet. Energiatõhusus on seetõttu Euroopa Liidu strateegiline ...

Energiatarbimise ja energia raiskamise vähendamine on ELi jaoks üha suurema tähtsusega. ELi juhid seadsid 2007. aastal eesmärgi vähendada 2020. aastaks iga-aastast energiatarbimist ELis 20% võrra. Energiatõhususe meetmeid peetakse üha enam vahendiks, mis mitte ainult ei aita saavutada jätkusuutlikku energiavarustust, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, parandada varustuskindlust ja vähendada impordi arveid, vaid ka edendada ELi konkurentsivõimet. Energiatõhusus on seetõttu Euroopa Liidu strateegiline prioriteet ning EL edendab energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet. Praegu on arutamisel edasine poliitikaraamistik perioodiks, mis algab pärast 2030. aastat.

Taastuvenergia

01-01-2018

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust ning vähendada sõltuvust ebakindlatest ja heitlikest fossiilkütuse-, eelkõige nafta- ja gaasiturgudest. ELi õigusloome taastuvate energiaallikate edendamiseks on viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud. Praegu on arutamisel edasine poliitikaraamistik ...

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust ning vähendada sõltuvust ebakindlatest ja heitlikest fossiilkütuse-, eelkõige nafta- ja gaasiturgudest. ELi õigusloome taastuvate energiaallikate edendamiseks on viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud. Praegu on arutamisel edasine poliitikaraamistik perioodiks, mis algab pärast 2030. aastat.

Energiapoliitika üldpõhimõtted

01-01-2018

Euroopa probleemid energiavaldkonnas hõlmavad selliseid küsimusi nagu kasvav sõltuvus impordist, vähene mitmekesistamine, kõrged ja kõikuvad energiahinnad, kasvav ülemaailmne energianõudlus, tootmis- ja transiidiriike mõjutavad julgeolekuriskid, kliimamuutustega seotud ohtude suurenemine, aeglane energiatõhususe edendamine, taastuvenergia kasvavast osakaalust tulenevad probleemid ning vajadus muuta energiaturud läbipaistvamaks ja ühtsemaks ning need omavahel paremini siduda. ELi energiapoliitika ...

Euroopa probleemid energiavaldkonnas hõlmavad selliseid küsimusi nagu kasvav sõltuvus impordist, vähene mitmekesistamine, kõrged ja kõikuvad energiahinnad, kasvav ülemaailmne energianõudlus, tootmis- ja transiidiriike mõjutavad julgeolekuriskid, kliimamuutustega seotud ohtude suurenemine, aeglane energiatõhususe edendamine, taastuvenergia kasvavast osakaalust tulenevad probleemid ning vajadus muuta energiaturud läbipaistvamaks ja ühtsemaks ning need omavahel paremini siduda. ELi energiapoliitika keskmes on mitmesugused energiaturu lõimimisele, energiavarustuse kindlusele ja energiasektori säästvusele suunatud meetmed.

Eelseisvad üritused

16-10-2019
State of the Union: The view from regions and cities
Muu sündmus -
EPRS
17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Muu sündmus -
EPRS
05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.