20

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Märksõna
Kuupäev

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - January 2019 UPDATE

17-01-2019

The implementation timetable for cohesion policy is defined largely by its legislative framework, which explicitly provides for European Parliament involvement in a number of cases. In order to be able to plan parliamentary work and exercise systematic scrutiny of policy implementation and of the Commission’s work, it is essential to have an overview of the expected timing of different steps in policy implementation in the coming years. The briefing was first published in 2014, and has been updated ...

The implementation timetable for cohesion policy is defined largely by its legislative framework, which explicitly provides for European Parliament involvement in a number of cases. In order to be able to plan parliamentary work and exercise systematic scrutiny of policy implementation and of the Commission’s work, it is essential to have an overview of the expected timing of different steps in policy implementation in the coming years. The briefing was first published in 2014, and has been updated since then. The briefing includes a detailed (but non-exhaustive) timetable of policy actions connected with the implementation of the European Structural and Investment Funds in 2019, together with an overview of major actions for the remainder of the programming period, from 2020.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Northern Ireland

15-05-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Northern Ireland from 21 to 23 March 2018 of a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

This briefing was prepared to provide information for the visit to Northern Ireland from 21 to 23 March 2018 of a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

Delegation note - Economic, social and territorial situation and policies in the United States of America (focus: Boston, Massachusetts)

15-05-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Boston (Massachusetts) and Washington, DC from 7 to 11 May 2018 of a delegation from the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

This briefing was prepared to provide information for the visit to Boston (Massachusetts) and Washington, DC from 7 to 11 May 2018 of a delegation from the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

Solidaarsusfond

01-11-2017

Euroopa Liidu Solidaarsusfond võimaldab ELil toetada rahaliselt liikmesriiki, ühinevat riiki või piirkonda suure looduskatastroofi korral.

Euroopa Liidu Solidaarsusfond võimaldab ELil toetada rahaliselt liikmesriiki, ühinevat riiki või piirkonda suure looduskatastroofi korral.

Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

01-11-2017

Euroopa Liit on kehtestanud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS), et võimaldada ühtlustatud piirkondliku statistika kogumist, väljatöötamist ja avaldamist ELis. Sellist hierarhilist süsteemi kasutatakse ka piirkondade sotsiaal-majandusliku analüüsi ning sekkumiste piiritlemise jaoks ELi ühtekuuluvuspoliitika kontekstis.

Euroopa Liit on kehtestanud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS), et võimaldada ühtlustatud piirkondliku statistika kogumist, väljatöötamist ja avaldamist ELis. Sellist hierarhilist süsteemi kasutatakse ka piirkondade sotsiaal-majandusliku analüüsi ning sekkumiste piiritlemise jaoks ELi ühtekuuluvuspoliitika kontekstis.

Regionaalabi

01-11-2017

Regionaalabi eesmärk on toetada majanduse arengut ja töökohtade loomist Euroopa kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades.

Regionaalabi eesmärk on toetada majanduse arengut ja töökohtade loomist Euroopa kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades.

Põhja-Iirimaa programm PEACE

01-11-2017

ELi programmi PEACE eesmärk on toetada Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialal rahu ja leppimist ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

ELi programmi PEACE eesmärk on toetada Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialal rahu ja leppimist ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKRid)

01-11-2017

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKRid) loodi selleks, et hõlbustada piiriülest, rahvusvahelist ja piirkondadevahelist koostööd liikmesriikide või nende piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel. ETKRid võimaldavad neil partneritel ellu viia ühisprojekte, jagada oskusteavet ning parandada ruumilise planeerimise koordineerimist.

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKRid) loodi selleks, et hõlbustada piiriülest, rahvusvahelist ja piirkondadevahelist koostööd liikmesriikide või nende piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel. ETKRid võimaldavad neil partneritel ellu viia ühisprojekte, jagada oskusteavet ning parandada ruumilise planeerimise koordineerimist.

RESEARCH FOR REGI COMMITTEE: The economic, social and territorial situation of Romania - North-West Region

14-07-2017

This briefing was prepared to provide information for the visit to Romania’s North-West (Nord-Vest) Region (Cluj-Napoca and Turda) of 18 to 20 September 2017 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Romania’s North-West (Nord-Vest) Region (Cluj-Napoca and Turda) of 18 to 20 September 2017 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - Technical Assistance at the Initiative of the Commission

15-09-2016

This in-depth analysis, requested by the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI), focuses on technical assistance (TA) activities at the initiative of the Commission (EC) (Article 58 of the Common Provision Regulation or CPR ) and aims to shed some light on the historical background of its principles and implementation, as well as on the current relationship with the management of TA activities when a Member State is facing temporary budgetary difficulties (Article 25 of the ...

This in-depth analysis, requested by the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI), focuses on technical assistance (TA) activities at the initiative of the Commission (EC) (Article 58 of the Common Provision Regulation or CPR ) and aims to shed some light on the historical background of its principles and implementation, as well as on the current relationship with the management of TA activities when a Member State is facing temporary budgetary difficulties (Article 25 of the CPR). At the time of writing, the Commission has presented a proposal concerning a new ‘TA programme’ (i.e. the Structural Reform Support Programme), and this analysis also provides some preliminary considerations of this initiative, especially as regards the amendment of Article 25 of the CPR and the transfer of TA resources.

Eelseisvad üritused

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.