6

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Ressursitõhusus ja ringmajandus

01-04-2018

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus, keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Selle suundumuse peaksid ümber pöörama ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, mis muudavad ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. Jäätmeid käsitleva nelja uue direktiiviga hiljutises ringmajanduse paketis kehtestatakse uued jäätmekäitluseesmärgid ...

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus, keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Selle suundumuse peaksid ümber pöörama ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, mis muudavad ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. Jäätmeid käsitleva nelja uue direktiiviga hiljutises ringmajanduse paketis kehtestatakse uued jäätmekäitluseesmärgid seoses jäätmetekke vältimise, korduskasutamise, ringlussevõtu ja prügilasse ladestamisega.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikaalid ja pestitsiidid

01-02-2018

Kemikaale ja pestitsiide käsitlevate ELi õigusaktide otstarve on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning vältida kaubandustõkkeid. Nende hulka kuuluvad eeskirjad, millega reguleeritakse teatavat liiki keemiatoodete turustamist ja kasutamist, ühtlustatud normid, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete ja valmististe turulelaskmist ja kasutamist, ning eeskirjad, milles käsitletakse suurõnnetusi ja ohtlike ainete eksporti. Pestitsiidide all mõeldakse aineid, mida kasutatakse kahjurite piiramiseks ...

Kemikaale ja pestitsiide käsitlevate ELi õigusaktide otstarve on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning vältida kaubandustõkkeid. Nende hulka kuuluvad eeskirjad, millega reguleeritakse teatavat liiki keemiatoodete turustamist ja kasutamist, ühtlustatud normid, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete ja valmististe turulelaskmist ja kasutamist, ning eeskirjad, milles käsitletakse suurõnnetusi ja ohtlike ainete eksporti. Pestitsiidide all mõeldakse aineid, mida kasutatakse kahjurite piiramiseks, hävitamiseks ja tõrjumiseks. Need hõlmavad biotsiide ja taimekaitsevahendeid. Suurim ELi tasandi saavutus on kemikaalimäärus REACH, millega reguleeritakse ohtlike ainete registreerimist, hindamist ja autoriseerimist ning nende suhtes kehtivaid piiranguid.

Bioloogiline mitmekesisus, maakasutus ja metsamajandus

01-02-2018

ÜRO 1992. aasta keskkonna- ja arengukonverents, kus võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kujutas endast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja looduskaitse alal suurt edasiminekut. ELil on olnud rahvusvahelisel areenil tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutuste ja troopiliste vihmametsade hävitamise probleemidele lahenduste otsimisel. 2011. aastal võttis EL endale kohustuse peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste ...

ÜRO 1992. aasta keskkonna- ja arengukonverents, kus võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kujutas endast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja looduskaitse alal suurt edasiminekut. ELil on olnud rahvusvahelisel areenil tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutuste ja troopiliste vihmametsade hävitamise probleemidele lahenduste otsimisel. 2011. aastal võttis EL endale kohustuse peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ELis. Teised elupaikade direktiivi või ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) ette nähtud eesmärgid on veel täitmata. Kliimamuutuste leevendamise eesmärgil 2015. aasta detsembris sõlmitud ülemaailmne Pariisi kliimakokkulepe ning selle rakendamiseks vastu võetud ELi õigusaktid peaksid aga aitama säilitada bioloogilist mitmekesisust ja metsi järgmistel kümnenditel. Alates 1992. aastast on ELi kõige olulisem bioloogilise mitmekesisuse ja metsade kaitse rahastamisvahend olnud programm LIFE.

Kestlik tarbimine ja tootmine

01-11-2017

Kestlik majanduskasv on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke. Kuna loodusvarasid jääb maailmas üha napimaks, peavad nii tootjad kui ka tarbijad leidma võimalusi, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Et tulla selle probleemiga toime ajal, mil kliima kiirelt muutub ning nõudlus energia ja ressursside järele üha kasvab, on EL võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja teinud algatusi, mille eesmärk on kestlik tarbimine ja tootmine. Need peaksid parandama toodete üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi ...

Kestlik majanduskasv on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke. Kuna loodusvarasid jääb maailmas üha napimaks, peavad nii tootjad kui ka tarbijad leidma võimalusi, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Et tulla selle probleemiga toime ajal, mil kliima kiirelt muutub ning nõudlus energia ja ressursside järele üha kasvab, on EL võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja teinud algatusi, mille eesmärk on kestlik tarbimine ja tootmine. Need peaksid parandama toodete üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi vältel, edendama nõudlust paremate toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning aitama tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Eelseisvad üritused

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.