6

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Märksõna
Kuupäev

Üleeuroopaliste võrkude rahastamine

01-02-2018

Üleeuroopalisi võrke (TEN) rahastavad osaliselt Euroopa Liit ja osaliselt liikmesriigid. ELi antav rahaline toetus on mõeldud vaid projektide alustamise hõlbustamiseks, rahastamise põhiosa tuleb siiski liikmesriikidelt. Üleeuroopaliste võrkude rahastamises võib kasutada ka struktuurifondide abi, Euroopa Investeerimispanga abi või erasektori panust. Euroopa ühendamise rahastu loomisega 2013. aastal algatati põhjalik üleeuroopaliste võrkude reform.

Üleeuroopalisi võrke (TEN) rahastavad osaliselt Euroopa Liit ja osaliselt liikmesriigid. ELi antav rahaline toetus on mõeldud vaid projektide alustamise hõlbustamiseks, rahastamise põhiosa tuleb siiski liikmesriikidelt. Üleeuroopaliste võrkude rahastamises võib kasutada ka struktuurifondide abi, Euroopa Investeerimispanga abi või erasektori panust. Euroopa ühendamise rahastu loomisega 2013. aastal algatati põhjalik üleeuroopaliste võrkude reform.

Interim Results on Capital Shortfalls Disclosed by the ECB Comprehensive Assessment: How Much Progress Has Been Made by Banks that Were Requested to Take Action?

27-03-2015

On 26 October 2014, the ECB presented the results of its comprehensive assessment, stating that capital shortfalls were detected at 25 out of 130 participant banks, in total amounting to €25 billion. Each of the banks concerned had to explain to the ECB within two weeks after the public disclosure of the results how those shortfalls could be addressed within at maximum period of nine months. The ECON committee is interested to know how much progress has been made with mitigating actions since the ...

On 26 October 2014, the ECB presented the results of its comprehensive assessment, stating that capital shortfalls were detected at 25 out of 130 participant banks, in total amounting to €25 billion. Each of the banks concerned had to explain to the ECB within two weeks after the public disclosure of the results how those shortfalls could be addressed within at maximum period of nine months. The ECON committee is interested to know how much progress has been made with mitigating actions since the public disclosure of the capital shortfalls. Given that the overall timeframe for addressing the capital shortfalls has not yet fully elapsed, one can so far only present interim results on the progress made. On the request of the ECON committee Professor Sascha Steffen reviews the progress made and will present the final results by October 2015. The note presents some interim results.

Parlamendiväline autor

Sascha Steffen

Interim Results on Capital Shortfalls Disclosed by the ECB Comprehensive Assessment: How Much Progress Has Been Made by Banks that Were Requested to Take Action?