32

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Kuupäev

Kolm idapartnerluses osalevat Lõuna-Kaukaasia riiki

01-02-2018

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut endist Nõukogude Liidu liiduvabariiki: need on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nimetatud riikide poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme eesmärgiga edendada demokraatiat ja head valitsemistava, energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõik partnerluses osalejad peale Valgevene, kelle liikmesus on peatatud, ...

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut endist Nõukogude Liidu liiduvabariiki: need on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nimetatud riikide poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme eesmärgiga edendada demokraatiat ja head valitsemistava, energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõik partnerluses osalejad peale Valgevene, kelle liikmesus on peatatud, kuuluvad Euronesti parlamentaarsesse assambleesse.

Lõunapoolsed partnerriigid

01-02-2018

Euroopa naabruspoliitika (ENP) hõlmab Alžeeriat, Egiptust, Iisraeli, Jordaaniat, Liibanoni, Liibüat, Marokot, Palestiinat, Süüriat ja Tuneesiat. See koosneb ELi ja 10 partnerriigi kahepoolsetest poliitilistest suhetest, mida täiendab piirkondlik koostööraamistik ehk Vahemere Liit. Reageeringuna lõunanaabruses aset leidvatele demokraatlikele liikumistele suurendas EL 2011. aastal demokraatlike muutuste toetamist ENP raames. 2015. aastal vaadati ENP uuesti läbi.

Euroopa naabruspoliitika (ENP) hõlmab Alžeeriat, Egiptust, Iisraeli, Jordaaniat, Liibanoni, Liibüat, Marokot, Palestiinat, Süüriat ja Tuneesiat. See koosneb ELi ja 10 partnerriigi kahepoolsetest poliitilistest suhetest, mida täiendab piirkondlik koostööraamistik ehk Vahemere Liit. Reageeringuna lõunanaabruses aset leidvatele demokraatlikele liikumistele suurendas EL 2011. aastal demokraatlike muutuste toetamist ENP raames. 2015. aastal vaadati ENP uuesti läbi.

Atlandi-ülesed suhted: USA ja Kanada

01-02-2018

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping jõustusid ajutiselt 2017. aastal. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peatati 2017. aastal. Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu läbirääkimisjuhised tööstustariifide ...

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping jõustusid ajutiselt 2017. aastal. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peatati 2017. aastal. Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu läbirääkimisjuhised tööstustariifide kaotamiseks.

Venemaa

01-02-2018

Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes, väärinfo levitamise kampaaniad ja negatiivsed riigisisesed muutused. Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid veelgi teravdanud. Alates 2014. aastast on EL korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid sanktsioone. EL ja Venemaa on endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ning liit rakendab Venemaa ...

Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes, väärinfo levitamise kampaaniad ja negatiivsed riigisisesed muutused. Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid veelgi teravdanud. Alates 2014. aastast on EL korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid sanktsioone. EL ja Venemaa on endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ning liit rakendab Venemaa suhtes nn valikulise koostöö poliitikat.

Euroopa Parlamendi suhted liikmesriikide parlamentidega

01-01-2018

Koos Euroopa integratsiooni arenguga on muutunud ka liikmesriikide parlamentide roll. Et panna Euroopa õigusloome kõikidel tasanditel alus tõhusale demokraatlikule kontrollile, on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööks loodud mitmeid vahendeid. Seda suundumust toetavad ka Lissaboni lepinguga lisandunud sätted.

Koos Euroopa integratsiooni arenguga on muutunud ka liikmesriikide parlamentide roll. Et panna Euroopa õigusloome kõikidel tasanditel alus tõhusale demokraatlikule kontrollile, on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööks loodud mitmeid vahendeid. Seda suundumust toetavad ka Lissaboni lepinguga lisandunud sätted.

Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond

01-01-2018

Euroopa Liidu suhted Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnaga on mitmekülgsed ja toimivad eri tasanditel. EL teeb kogu piirkonnaga koostööd riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumiste kaudu ning lepingud ja poliitiline dialoog seovad ELi Kariibi piirkonna, Kesk-Ameerika, Andide Ühenduse, Mercosuri ja üksikute riikidega.

Euroopa Liidu suhted Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnaga on mitmekülgsed ja toimivad eri tasanditel. EL teeb kogu piirkonnaga koostööd riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumiste kaudu ning lepingud ja poliitiline dialoog seovad ELi Kariibi piirkonna, Kesk-Ameerika, Andide Ühenduse, Mercosuri ja üksikute riikidega.

Kesk-Aasia

01-01-2018

ELi 2007. aasta Kesk-Aasia strateegia vaadati viimati läbi 2015. aastal. Strateegia eesmärk on aidata saavutada stabiilsust ja heaolu ning edendada seejuures avatud ühiskonda, õigusriiki, demokratiseerimist ning koostööd energiajulgeoleku ja energiaallikate mitmekesistamise valdkonnas. Euroopa Parlament on rõhutanud inimõiguste, hea valitsemistava ja sotsiaalse arengu tähtsust. Arengu ja demokraatia tase on selles piirkonnas väga erinev ja EL läheneb sealsetele riikidele sellele vastavalt diferentseeritult ...

ELi 2007. aasta Kesk-Aasia strateegia vaadati viimati läbi 2015. aastal. Strateegia eesmärk on aidata saavutada stabiilsust ja heaolu ning edendada seejuures avatud ühiskonda, õigusriiki, demokratiseerimist ning koostööd energiajulgeoleku ja energiaallikate mitmekesistamise valdkonnas. Euroopa Parlament on rõhutanud inimõiguste, hea valitsemistava ja sotsiaalse arengu tähtsust. Arengu ja demokraatia tase on selles piirkonnas väga erinev ja EL läheneb sealsetele riikidele sellele vastavalt diferentseeritult. Ettepanekut uue strateegia kohta on oodata 2019. aasta keskpaigaks.

Pärsia lahe riigid, Iraan, Iraak ja Jeemen

01-01-2018

ELil on koostöölepingud Pärsia lahe koostöönõukoguga (piirkondlik organisatsioon, millesse kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia) ja Jeemeniga ning partnerlus- ja koostööleping Iraagiga. Praegu ei ole ELil lepingulisi suhteid Iraaniga, kuid liit tunnistab, et on olemas võimalus tihedamateks suheteks.

ELil on koostöölepingud Pärsia lahe koostöönõukoguga (piirkondlik organisatsioon, millesse kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia) ja Jeemeniga ning partnerlus- ja koostööleping Iraagiga. Praegu ei ole ELil lepingulisi suhteid Iraaniga, kuid liit tunnistab, et on olemas võimalus tihedamateks suheteks.

Aafrika

01-01-2018

ELi ja Aafrika suhteid reguleeritakse Cotonou lepingu ning Aafrika ja ELi ühisstrateegiaga, mis hõlmavad poliitilist, majanduslikku ja arengumõõdet. EL tegutseb aktiivselt, et edendada Aafrikas rahu ja julgeolekut, ning peab Aafrika Liiduga poliitilisi arutelusid eri teemadel, k.a demokraatia ja inimõigused. Rändest on saanud Aafrika ja ELi suhete keskne osa. ELi ja Aafrika arengukoostöö peamine kanal on endiselt Euroopa Arengufond.

ELi ja Aafrika suhteid reguleeritakse Cotonou lepingu ning Aafrika ja ELi ühisstrateegiaga, mis hõlmavad poliitilist, majanduslikku ja arengumõõdet. EL tegutseb aktiivselt, et edendada Aafrikas rahu ja julgeolekut, ning peab Aafrika Liiduga poliitilisi arutelusid eri teemadel, k.a demokraatia ja inimõigused. Rändest on saanud Aafrika ja ELi suhete keskne osa. ELi ja Aafrika arengukoostöö peamine kanal on endiselt Euroopa Arengufond.

Tunisia: Progress achieved and prospects for the social dimension

30-11-2017

In 2011, following the outbreak of protests – known as the Jasmine Revolution – which toppled President Zine El Abidine Ben Ali's regime, Tunisia embarked on a path to democratic transition and socio-economic transformation, emulating the reforms and governance practices of established liberal democracies. Nearly eight years on, the country has made significant progress, including in the social sphere, and has emerged as a regional leader in institutional reform. However, to avoid jeopardising the ...

In 2011, following the outbreak of protests – known as the Jasmine Revolution – which toppled President Zine El Abidine Ben Ali's regime, Tunisia embarked on a path to democratic transition and socio-economic transformation, emulating the reforms and governance practices of established liberal democracies. Nearly eight years on, the country has made significant progress, including in the social sphere, and has emerged as a regional leader in institutional reform. However, to avoid jeopardising the stability and progress achieved, further reforms are needed.

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.