3

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Kuupäev

Customs 2020 and Fiscalis 2020 (2014-2020)

13-12-2018

The Customs 2020 programme was established by Regulation No 1294/2013 and is aimed at supporting the functioning of the customs union. The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation No 1286/2013 and is aimed at improving the operation of the taxation systems in the internal market and supporting cooperation between the EU Member States.

The Customs 2020 programme was established by Regulation No 1294/2013 and is aimed at supporting the functioning of the customs union. The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation No 1286/2013 and is aimed at improving the operation of the taxation systems in the internal market and supporting cooperation between the EU Member States.

ELi teadus- ja arendustegevuspoliitika ning innovatsioonipoliitika kasvav territoriaalsus

15-05-2009

Käesoleva uuringu teema on struktuurifondide ja raamprogrammi poolt toetatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni territoriaalne mõõde. Innovatsiooni liikumapanevate jõudude ulatuslikus analüüsis tuuakse välja tegurid, mis soodustavad või takistavad territoriaalset lähenemist teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile. 23 juhtumiuuringu põhjal vaadeldakse lähenemisviise, mis edendavad innovatsiooni, ning ELi rahalistest vahenditest toetatavat piirkondlikku innovatsioonitegevust. Ühtekuuluvusfondist ...

Käesoleva uuringu teema on struktuurifondide ja raamprogrammi poolt toetatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni territoriaalne mõõde. Innovatsiooni liikumapanevate jõudude ulatuslikus analüüsis tuuakse välja tegurid, mis soodustavad või takistavad territoriaalset lähenemist teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile. 23 juhtumiuuringu põhjal vaadeldakse lähenemisviise, mis edendavad innovatsiooni, ning ELi rahalistest vahenditest toetatavat piirkondlikku innovatsioonitegevust. Ühtekuuluvusfondist eraldatud rahaliste vahendite tõhusamaks kasutamiseks tehakse uuringus ettepanek tõsta piirkondlikku suutlikkust ning siduda teadusuuringud tihedamini kohaliku tasandiga.

Parlamendiväline autor

Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH), Csaba Harsanyi (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Lukas Wortmann (Metis GmbH) and Franz Tödtling (University of Economics, Vienna, external expert)

Regional Policy in Finland

16-06-2008

This note provides an overview of Finland, including political arrangements, economic, territorial and regional issues. Finland is currently facing challenges presented by depopulation of rural areas and by an ageing and scattered population, which has a heavy dependence on public services. The country is addressing the need to lengthen the average working life of its workforce, to promote greater productivity in what is, nonetheless, a very successful economy. The note describes Finland's approach ...

This note provides an overview of Finland, including political arrangements, economic, territorial and regional issues. Finland is currently facing challenges presented by depopulation of rural areas and by an ageing and scattered population, which has a heavy dependence on public services. The country is addressing the need to lengthen the average working life of its workforce, to promote greater productivity in what is, nonetheless, a very successful economy. The note describes Finland's approach to regional policy, including its use of European Structural Funds, The note has been prepared in the context of the Regional Policy Committee Delegation to Finland, 20-23 July 2008, and gives particular focus to Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) and Lapland.

Eelseisvad üritused

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Muu sündmus -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Muu sündmus -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Seminar -
STOA

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.