Maantieliikenne: liikennettä ja turvallisuutta koskevat säännökset

01-11-2017

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen toteuttaa eurooppalainen tieliikenneturvallisuusalue vuosikymmenen 2010–2020 kuluessa. Tällä alalla toimivalta kuuluu ensi sijassa jäsenvaltioille. Unioni on antanut säännöksiä ajoneuvojen teknisestä kunnosta, vaarallisten aineiden kuljetuksista ja tiestön turvallisuudesta.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen toteuttaa eurooppalainen tieliikenneturvallisuusalue vuosikymmenen 2010–2020 kuluessa. Tällä alalla toimivalta kuuluu ensi sijassa jäsenvaltioille. Unioni on antanut säännöksiä ajoneuvojen teknisestä kunnosta, vaarallisten aineiden kuljetuksista ja tiestön turvallisuudesta.