Kalavarojen säilyttäminen

01-01-2018

Kalavarojen säilyttämisessä tavoitteena on varmistaa niiden ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja muita teknisiä toimenpiteitä.

Kalavarojen säilyttämisessä tavoitteena on varmistaa niiden ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja muita teknisiä toimenpiteitä.