Yhdennetty meripolitiikka

01-01-2018

Yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin mereen liittyviin unionin politiikkoihin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla politiikkojaan unioni voi saada meristä ja valtameristä suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetty meripolitiikka käsittää niinkin monipuolisia aloja kuin kalastus ja vesiviljely, merenkulku ja merisatamat, meriympäristö, merten tutkimus, merellä tapahtuva energiantuotanto, laivanrakennus ja mereen liittyvät teollisuudenalat, merivalvonta, meri- ja rannikkomatkailu, työllisyys, rannikkoalueiden kehitys ja ulkosuhteet meriasioissa.

Yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin mereen liittyviin unionin politiikkoihin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla politiikkojaan unioni voi saada meristä ja valtameristä suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetty meripolitiikka käsittää niinkin monipuolisia aloja kuin kalastus ja vesiviljely, merenkulku ja merisatamat, meriympäristö, merten tutkimus, merellä tapahtuva energiantuotanto, laivanrakennus ja mereen liittyvät teollisuudenalat, merivalvonta, meri- ja rannikkomatkailu, työllisyys, rannikkoalueiden kehitys ja ulkosuhteet meriasioissa.