Koulutus

01-09-2017

Toissijaisuusperiaatteen mukaan kukin Euroopan unionin jäsenvaltio päättää omasta koulutuspolitiikastaan. Tällä alalla EU siis lähinnä tukee niiden toimintaa. Yhteiskuntien ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet, maailmanlaajuinen kilpailu ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin esimerkkejä kaikille jäsenvaltioille yhteisistä haasteista, jotka vaativat yhteisiä ratkaisuja. Jäsenvaltioiden olisi siksi tehtävä yhteistyötä ja opittava toinen toisiltaan[1].

Toissijaisuusperiaatteen mukaan kukin Euroopan unionin jäsenvaltio päättää omasta koulutuspolitiikastaan. Tällä alalla EU siis lähinnä tukee niiden toimintaa. Yhteiskuntien ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet, maailmanlaajuinen kilpailu ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin esimerkkejä kaikille jäsenvaltioille yhteisistä haasteista, jotka vaativat yhteisiä ratkaisuja. Jäsenvaltioiden olisi siksi tehtävä yhteistyötä ja opittava toinen toisiltaan[1].