Eurooppalainen kansalaisaloite

01-02-2018

Eurooppalainen kansalaisaloite on Euroopan unionin osallistuvan demokratian keskeinen väline, jonka avulla unionin kansalaiset voivat kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen säädökseksi perussopimusten täytäntöönpanoa varten keräämällä vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita. Kansalaisaloitetta koskevista menettelyistä ja edellytyksistä säädetään asetuksessa (EU) N:o 211/2011. Sen jälkeen kun asetusta alettiin soveltaa, komissiolle on esitetty menestyksekkäästi neljä aloitetta.

Eurooppalainen kansalaisaloite on Euroopan unionin osallistuvan demokratian keskeinen väline, jonka avulla unionin kansalaiset voivat kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen säädökseksi perussopimusten täytäntöönpanoa varten keräämällä vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita. Kansalaisaloitetta koskevista menettelyistä ja edellytyksistä säädetään asetuksessa (EU) N:o 211/2011. Sen jälkeen kun asetusta alettiin soveltaa, komissiolle on esitetty menestyksekkäästi neljä aloitetta.