Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue: yleiset näkökohdat

01-03-2018

Lissabonin sopimuksessa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamista korostetaan entistä enemmän. Sopimus on tuonut mukanaan monia tärkeitä uudistuksia. Entisen pilarirakenteen poistuttua alan päätöksenteko on entistä tehokkaampaa ja demokraattisempaa. Euroopan unionin tuomioistuimen valtuudet ovat laajentuneet, ja kansalliset parlamentit ovat saaneet uuden roolin. Perusoikeuksia on vahvistettu tekemällä Euroopan unionin perusoikeuskirjasta unionia oikeudellisesti sitova.

Lissabonin sopimuksessa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamista korostetaan entistä enemmän. Sopimus on tuonut mukanaan monia tärkeitä uudistuksia. Entisen pilarirakenteen poistuttua alan päätöksenteko on entistä tehokkaampaa ja demokraattisempaa. Euroopan unionin tuomioistuimen valtuudet ovat laajentuneet, ja kansalliset parlamentit ovat saaneet uuden roolin. Perusoikeuksia on vahvistettu tekemällä Euroopan unionin perusoikeuskirjasta unionia oikeudellisesti sitova.