Henkinen, teollinen ja kaupallinen omaisuus

01-02-2018

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, joiden kohteena ovat luovan henkisen työn tuotteet. Ne jakautuvat teollisoikeuksiin, joita ovat patentit (keksinnöt), tavaramerkit, teollismallit ja maantieteelliset merkinnät, sekä tekijänoikeuksiin, jotka suojaavat kirjallisia ja taiteellisia teoksia. Kun sopimus Euroopan unionin toiminnasta tuli voimaan vuonna 2009, EU sai yksiselitteisesti toimivaltaa immateriaalioikeuksien alalla (118 artikla).

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, joiden kohteena ovat luovan henkisen työn tuotteet. Ne jakautuvat teollisoikeuksiin, joita ovat patentit (keksinnöt), tavaramerkit, teollismallit ja maantieteelliset merkinnät, sekä tekijänoikeuksiin, jotka suojaavat kirjallisia ja taiteellisia teoksia. Kun sopimus Euroopan unionin toiminnasta tuli voimaan vuonna 2009, EU sai yksiselitteisesti toimivaltaa immateriaalioikeuksien alalla (118 artikla).