Energiatehokkuus

01-02-2018

Energiankulutuksen ja -tuhlauksen vähentäminen on Euroopan unionille yhä tärkeämpi tavoite. EU:n johtajat asettivat vuonna 2007 tavoitteeksi leikata unionin vuosittaista energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuustoimet tunnustetaan yhä yleisemmin hyväksi keinoksi varmistaa kestävä energiahuolto, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä energian toimitusvarmuutta ja vähentää tuontikustannuksia sekä toisaalta lisätä EU:n kilpailukykyä. Energiatehokkuus on energiaunionin strateginen painopiste, ja EU edistää energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.

Energiankulutuksen ja -tuhlauksen vähentäminen on Euroopan unionille yhä tärkeämpi tavoite. EU:n johtajat asettivat vuonna 2007 tavoitteeksi leikata unionin vuosittaista energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuustoimet tunnustetaan yhä yleisemmin hyväksi keinoksi varmistaa kestävä energiahuolto, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä energian toimitusvarmuutta ja vähentää tuontikustannuksia sekä toisaalta lisätä EU:n kilpailukykyä. Energiatehokkuus on energiaunionin strateginen painopiste, ja EU edistää energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.